Organizacja i funkcjonowanie Sejmu

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 658
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Organizacja i funkcjonowanie Sejmu - strona 1

Fragment notatki:


41. Organizacja wewnętrzna i tryb funkcjonowania Sejmu - Patrz pyt.39 Prezydium Sejmu :jest to organ kolegialny składający się z Marszałka i wicemarszałków.
Zadania:ustalanie planu prac Sejmu,ustalanie tygodni w których mają odbyć się posiedzenia plenarne Sejmu,dokonywanie wykładni regulaminu Sejmu,opiniowanie spraw wnoszących przez Marszałka,organizowanie współpracy między komisjami sejmowymi i koordynowanie ich działalności,ustalanie zasad organizowania doradztwa naukowego na rzecz Sejmu. Konwent Seniorów :jest organem zapewniającym współdziałanie klubów w sprawach związanych z działalnością i tokiem prac sejmu.W skład wchodzą: marszałek, wicemarszałkowie ,przewodniczący klubów poselskich, przedstawiciele porozumień,przedstawiciele kół parlamentarnych. Konwent podejmuje decyzje dotyczące funkcjonowania sejmu,jest organem doradczym Prezydium,daje opinie w sprawach-pozycji porządku dziennego obrad,terminów posiedzeń,wnioski co do wyboru przez sejm jego organów.
Komisje Sejmowe:zajmują się rozpatrywaniem , opiniowaniem i przygotowywaniem spraw stanowiących przedmiot obrad Sejmu,są to organy pomocnicze sejmu.Kieruje nimi Prezydium
Komisje Sejmowe
stałe nadzwyczajne
To komisje których utworzenie przewiduje Tworzone są przez sejm dla zbadania konkretnie określonej
Regulamin sejmu.Sejm je musi powołać. Sprawy lub w celu rozpatrzenia projektu konkretnej ustawy.
Zakres działania: Powoływane są tylko do wykonania powierzonych zadań.
-charakter resortowy(komisje resortowe)
-komisje problemowe(realizują one zadania
o wyodrębnionym charakterze.Są wśród nich
komisje zajmujące się problemami natury
politycznej i społecznej-Komisja
do Spraw Służb Specjalnych,Komisja
Mniejszości narodowych, Komisja
Regulaminowa lub Ustawodawcza 42. Kluby i koła poselskie Są to formy politycznej organizacji posłów i senatorów. Poseł/senator może być członkiem tylko jednego klubu, ale można zmieniać klub. Klub może założyć 15 posłów lub 7 senatorów i są reprezentowane z mocy prawa w Prezydium, a z mocy zwyczaju w Konwencie i komisjach. Mają uprzywilejowaną pozycję w zakresie finansowania działalności w porównaniu z kołami czy zespołami. Do utworzenia koła niezbędna jest grupa min. 3 posłów lub 3 senatorów.Celem tworzenia klubów i kół parlamentarnych jest reprezentacja własnych ugrupowań politycznych na forum parlamentu.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz