Optimum ekonomiczne

Nasza ocena:

3
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1827
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Optimum ekonomiczne - strona 1 Optimum ekonomiczne - strona 2

Fragment notatki:

Ten punkt wyznacza optymalne rozmiary produkcji w przedsiębior­stwie, nazywany jest on optimum ekonomicznym:
Produkcja (Q)
Jak wynika z rysunku, zwiększanie rozmiarów produkcji, poza wyznaczone optimum ekonomiczne, przyniosłoby zmniejszenie zysku przed­siębiorstwa, gdyż od tego punktu koszty krańcowe są już większe w stosunku do utargu krańcowego.
Mniejsze rozmiary produkcji oznaczałyby niewykorzystanie wszyst­kich możliwości zwiększenia zysku, bowiem na lewo od punktu, w którym Kk = Uk, koszty krańcowe, mimo że wykazują stale tendencję rosnącą, są niższe od utargu krańcowego.
Zysk na jednostkę produkcji zj jest nadwyżką ceny C nad przeciętny­mi kosztami całkowitymi Kpc.
Czyli: zj = C - Kpc Zysk całkowity Zc jest iloczynem zysku jednostkowego zj i ilości wytworzonej produkcji Q, czyli: Zc = zj · Q
lub: Zc = (C-Kpc) · Q
stąd: Zc = Uc - Kc
Zysk całkowity w przedsiębiorstwie jest dodatnią różnicą między utar­giem całkowitym a kosztami całkowitymi. Jest on nazywany zyskiem nadzwyczajnym. Wynika on z korzystnego kształtowania się ceny (utargu przeciętnego) w stosunku do przeciętnych kosz­tów wytwarzania. Istnienie zysku nadzwyczajnego w warunkach doskonałej konkurencji oznacza, że przedsiębiorstwa znajdują się w korzystnej sytuacji ekonomicznej.
Zysk nadzwyczajny w przedsiębiorstwie występuje wówczas, gdy spełnio­ny jest warunek: Kk = C Kpc Oznacza to, że cena musi się kształtować powyżej przeciętnego kosztu wy­twarzania na jednostkę produkcji. Minimalny poziom kosztów jednostkowych wyraża równanie Kk = Kpc w punkcie m.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz