opracowanie zagadnień - omówienie - realizacja rozkazów

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 672
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
opracowanie zagadnień - omówienie - realizacja rozkazów - strona 1 opracowanie zagadnień - omówienie - realizacja rozkazów - strona 2 opracowanie zagadnień - omówienie - realizacja rozkazów - strona 3

Fragment notatki:

REALIZACJA ROZKAZÓW
S1) FETCH 3T (pobranie rozkazu z pamięci programu)(PC, MEM, MAGISTRALA).. S2)
DECODE T (dekodowanie rozkazu)(IR-instruction register) S3) EFFECTIVE ADDRES
CALCULATION 3T (pobranie danych do rozkazu)(MEM, I/O, REJESTRY) S4) OPERANDS
FETCH 3T (pobranie operandów(argumentów))(MEM, I/O, REJESTRY) S5) EXECUTE T
(wykonanie rozkazu)(REJESTRY, ALU) S6) RESULTS STORE 3T (MEM, I/O, REJESTRY)
TRYBY ADRESOWNIA = S3
1) rejestrowy- dane znajdują się w rejestrach (szybki- dane znajdują sie w procesorze)
2) rejestrowy pośredni - w procesorze są rejestry które mówia gdzie dane sie znajdują, skąd je
pobrać.
3) bezpośredni - pobieramy kolejno dane mówia one gdzie dane sie znajdują (są to adresy)
4) natychmiastowy- pobranie rozkazu i danych na raz (dane są w rozkazie)
5) bazowo indeksowy - mamy nowy początek pamięci i zaczynamy od tego momentu pobierać
dane.
POTOKOWE PRZETWARZANIE DANYCH - PIPELING
S1 S2 S3 S4 S5 S6 (3 T)
S1 S2 S3 S4 S5 S6 (3 T)
S1 S2 S3 S4 S5 S6 (3 T)
S1| S2| S3| S4| S5| S6| (18 T)______t_
3T| 3T| 3T| 3T| 3T| 3T
ROZGAŁĘZIENIE SKOK PROCEDURA W PT
1) NIE BOJĘ SIĘ - statystycznie częściej skok się nie wykonuje i ma to jakiś sens, często procesor
robi cos co jest nie potrzebne
2) PZU - jeŜeli jest skok to wstrzymuje wszystko i czeka robi dany rozkaz aŜ do EXECUTE i
niekiedy na darmo czeka, daje szanse innym rozkazom na wykonanie
3) ORMO CZÓWA - potrzebny jest bardziej rozbudowany procesor, ma wbudowane drugie
przetwarzanie potokowe, zadanie wykonuje sie dalej dla skoku i bez niego a gdy juz wiemy co jest
dobre to drugie odrzucamy.
SYSTEM PRZERWAN PROCESORA:
System przerwań procesora jest umieszczony we fragmencie pamięci w systemie komputerowym,
są tam umieszczone procedury obsługi przerwań. Część instrukcji przerwań jest napoisana przez
twórców procesora. Część z nich moŜe napisać uŜytkownik procesora. System przerwań moŜe być
wyłączony lub włączony. MoŜna takŜe włączyć lub wyłączyć tylko niektóre z przerwań.
Przerwania są sprawdzane, co jedno wykonanie rozkazu.
ZGŁASZANIE PRZERWAŃ:
1) sprzętowo (poprzez na przykład jakąś linię wejściową procesora)
2) programowo (w rejestrach są miejsca w których są odpowiednio ustawione bity i one decydują o
przerwaniu)
KROKI WYKONANIA PRZERWANIA:
1) (opcjonalny) wyłączenie systemu przerwań
2) zapisanie stanu procesora
JAK?[1) automatycznie (procesor sam zadba o to Ŝeby zapamiętać jego aktualny stan) 2) ręcznie
(musi zadbać o to uŜytkownik procesora, musi napisać procedurę która odtworzy na końcu to
wszystko 3)mieszany]
GDZIE?[1)na stosie (przełączenie danych)(jest to fragment pamięci operacyjnej, ładujemy tam
wszystko jedno na drugim a później od tylu odczytujemy) 2)w innym banku rejestrów
(przełączenie kontekstu)(mamy drugi rejestr i tam wszystko kopiujemy)]
3) identyfikacja źródła przerwania
(1.numer przerwania 2.adres procedury przerwania)
4) arbitraŜ przerwań
1.sprzętowy (1.równoległy(sposób przyłączenia decyduje o priorytecie, koder decyduje o
kolejności, wada jest ograniczenie wejść), ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz