Odpowiedzi do testu 2 z technologii informacyjnej

Nasza ocena:

5
Pobrań: 4431
Wyświetleń: 7581
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Odpowiedzi do testu 2 z technologii informacyjnej - strona 1 Odpowiedzi do testu 2 z technologii informacyjnej - strona 2

Fragment notatki:

Markowski. Notatka składa się z 2 stron.
1.Po wyłączeniu zasilania komputera zawartość ekranu: a) znika
2. System operacyjny to: a) program (zespół programów) dzięki któremu użytkownik może cos sensownego zrobić
3. System zarządzania bazą danych: a) sprawia, że dla użytkownika sprzęt staje się nieistotny
4. „Okno” to: b) wyodrębniony obszar na ekranie komputera
5. Query By Example to: b) język zapytań baz danych
6. Tekst programu w języku programowania: c) będzie wykonany po przetłumaczeniu przez odpowiedni program
7. Najpopularniejszym procesorem w komputerach PC jest: b) Pentium
8. Który z wymienionych poniżej programów należy do kategorii SZSO: b) Oracle
9. Redundancja oznacza: c) nadmiarowość
10. Kompatybilny to po polsku: a) zgodny 11. Najwięcej błędów podczas tworzenia systemów powstaje na et apie: c) analizy
12. Metodyki oparte na modelu związków encji koncentrują się na: c) analizie danych 13. Pakiety CASE służą do wspomagania pracy: b) twórców systemów informatycznych 14. Średnim szczeblem zarządzania w organizacji jest szczebel: c) taktyczny
15. Automatyzacja prac biurowych to zadanie na szczeblu: c) operacyjnym
16. EDI: b) może zwiększyć konkurencyjność firmy na rynku
17. Pojedynczy komputer klasy PC: b) jest „na swoim” miejscu w domu lub małej firmie
18. Najwcześniejsze zastosowanie EDI w Polsce miało miejsce w: a) transporcie morskim
19. Internet to: c) globalna sieć komputerowa
20. Analityk: b) powinien znać się zarówno na informatyce i na analizowanej dziedzinie 21. Długość słowa pamięci operacyjnej to: b) liczba bitów możliwych do zapisania w komórce
22. Pamięć masowa służy do: a) trwałego zapisywania dużych porcji danych
b) trwałego przechowywania dużych porcji danych c) wielokrotnego odczytu zapisanych danych
23. Sumator to: b) element pozwalający dodawać 2 bity
24. Oprogramowan ie komputerów to: c) grupa programów, które mogą być uruchomione na komputerze
25. W systemach komputerowych szerokie zastosowanie znalazł: b) system binarny i szesnastkowy
26. Kody znaków to: a) znormalizowane reprezentacje binarne znaków
27. Schemat funk cjonalny komputera tworzą: a) urz. wej., urz. wyj., arytmometr, pam. masowa i pamięć operacyjna
28. Jako przykładowe urządzenia wejściowe można wskazać:

(…)

… i mikrokomputery
46. Efektywne wykorzystanie informatyki wymaga zintegrowania:
b) zasobów sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz zasobów informacyjnych, organizacyjnych i ludzkich
47. Oprogramowanie narzędziowe obejmuje następujące grupy programów:
a) arkusze kalkulacyjne, bazy danych, edytory tekstu, pakiety graficzne i pakiety zintegrowane
48. Arkusz kalkulacyjny jest komputerowym narzędziem umożliwiającym:
d) wprowadzanie informacji tekstowych i liczbowych, dokonywanie i powielanie obliczeń oraz zazwyczaj przedstawianie wyników i informacji w postaci graficznej
49. Komputery mogą pracować w następujących trybach:
b) autonomiczny, integracja wewnętrzna, sieć rozległa, wielodostęp
50. Wyróżniamy następujące topologie sieciowe:
b) topologia gwiazdowa, magistralowa, pierścieniowa punkt-punkt, mieszane
52…
… programy i wyłączasz komputer przełącznikiem
62. Najniższy poziom zarządzania to:
a) operacyjny
63. Podstawową strukturą danych w relacyjnym modelu danych jest:
c) tablica
64. Najkosztowniejsze jest usuwanie błędów powstałych na etapie:
c) analizy i projektowania
65. Po włączeniu zasilania komputer osobisty:
b) wykonuje kontrole poprawności funkcjonowania sprzętu
66. Do najważniejszych przyczyn…
… od kontekstu:
b) nie
83. Głównym zasobem organizacji wirtualnej są:
c) informacje
84. Wprowadzenie komputerów osobistych do organizacji:
c) zwiększyło kompetencje informatyczne użytkowników
85. Model kaskadowy:
c) opisuje proces tworzenia oprogramowania jako dobrze zdefiniowane etapy
86. W relacyjnym modelu danych mamy następującą liczbę struktur danych:
c) 1
87. Przykładem tekstu sieciowego…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz