OBLICZENIA FESTONU-ćwiczenia

Nasza ocena:

3
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1288
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu

Fragment notatki:

6. OBLICZENIA FESTONU
6.1 Charakterystyka geometryczna festonu
Powierzchnia festonu Hf = 18 m2 Podziałka poprzeczna S1f = 0.28 m
Podziałka wzdłużna S2f = 0 m
Średnica zewnętrzna rur festonu df = 0.0318 m
Wolny przekrój dla przepływu spalin Fspf = 15.854 m
6.2. Ciepło przejęte przez powierzchnię ogrzewalną Jednostkowe obciążenie cieplne festonu (założenie wstępne) qf = 9020 Ciepło przejęte przez powierzchnię ogrzewalną Qf = qf ·Hf Qf = 1.624·105 W
6.3. Ilość ciepła przejęta przez czynnik
strumień pary Df = Df = 9.028 obliczeniowe zużycie paliw Bobl = 4.98 ciśnienie w walczaku pf =13.24 MPa
stopień suchości pary na wyjściu z festonu (założony) x = 0.2
temperatura pary w festonie (równa temp. na linii nasycenia) tf = 332.258 C
entalpia pary na linii wody X=0 if`= 1543 entalpia pary na linii nasycenia X=1 if ”= 2657 entalpia pary wychodzącej z festonu ixwyj = if`+X·(if” - if`)ixwyj = 1765 entalpia pary wchodzącej do festonu ixwej = ixwyj- Qf · ixwej =1676 ilość ciepła przejęta przez czynnik Q = 161 6.4. Ilość ciepła oddana przez spaliny przepływająca przez powierzchnię festonu
dossanie powietrza w festonie (założenie) nf = 0.01 temperatura zasysanego powietrza tzas = 30C entalpia powietrza dosysanego Ipow :=Vpt·Cp·tzas Ipow = 211.2 entalpia spalin na wlocie na feston isp1f = Csp·t3 isp1f = 11834 nadmiar powietrza na wylocie z festonu 4 = 3+nf 

(…)

… C
temperatura spalin na wylocie z festonu Csp·t4-Isp2f = 0 t4 = 1.027·103C
1f = t3-tf 2f = t4-tf Średnia temperatura
tf = tf = 699.487 oC
6.6. Obliczenia współczynnika przenikania ciepła k1 6.6.1 Współczynnik wnikania ciepła dla pęczka w układzie korytarzowym przy przy omywaniu poprzecznym. poprawka na ilość rur w kierunku przepływu spalin Cz = 1
średnia temperatura spalin tfsr = tfsr = 1032 C
współczynnik liniowej przewodności cieplnej spalin dla temperatury średniej  = 0.11182 liczba Prandtla dla spalin Pr = 0.576
współczynnik lepkości kinematycznej  = 1.736·10-4 względna podziałka poprzeczna
δ1f = δ1f = 8.805
względna podziałka wzdłużna δ2f = δ2f = 0
współczynnik poprawkowy uwzględniający układ geometryczny pakietu Cs = Cs =0.063
prędkość przepływu spalin wf = wf = 11.018…

długość C = 3.6m
Sgrf = Sgrf = 0.106 m
ciśnienie w palenisku p = 0.1 MPa
współczynniki koncentracji popiołu
współczynnik przechwytu popiołu app = 0.1
udzia popiołu unoszonego w spalinachł
apl =1-app apl = 0.9
jednostkowa masa spalin Gg = 9.555 współczynnik koncentracji popiołu ż = ż =0.0179
współczynnik osłabienia promieniowania cząsteczkami popiołu
kż = kż =7.373
współczynnik osłabienia promieniowania przez gazy trójatomowe kg1 kg1 = kg1=30.789
współczynnik osłabienia promieniowania dla strumienia zapylonego
kps = (kg1 · rn + kż · ż) · p · Sgrf kps = 0.079
stopień czerni strumienia spalin
a =1-e-kps a = 0.076
Współczynnik przejmowania ciepła drogą promieniowania pr =5.698·10-8· ·a·(tfsr+273)3· pr = 16.1713
6.6.3. Współczynnik przenikania ciepła k1
współczynnik uwzględniający stopień omywania powierzchni
dla w > 4  = 0.85
współczynnik wnikania ciepła
1=  · pr 1 = 13.746
współczynnik przenikania ciepła k1 k1= k1=12.939 6.7. Sprawdzenie założonej wielkości obciążenia cieplnego festonu
założona wartość qf = 9.02·103 wartość obliczona
qf = k1·tf qf = 9.051·103 …
… dwf = 0.062 m ilość równolegle włączonych wężownic zrf = 21
przekrój rur włączonych równolegle Frf = zrf· Frf = 0.0634 m2 objętość właściwa dla średniej temperatury pary dla przegrzewacza Vpsrf = 0.01245 Prędkość pary
Wparyf = Df · wparyf = 1.773 współczynnik przejmowania ciepła na drodze konwekcji od ścianki do pary przegrzanej współczynnik przewodzenia ciepła dla pary przegrzanej paryf = 0.417…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz