Narzędzia analizy ekonomicznej - Dane przekrojowe

Nasza ocena:

3
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1617
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Narzędzia analizy ekonomicznej - Dane przekrojowe - strona 1

Fragment notatki:

NARZĘDZIA ANALIZY EKONOMICZNEJ MODEL = (inaczej teoria) zawiera szereg założeń upraszczających, dotyczących sposobów zachowywania się ludzi. Stanowi świadome uproszczenie rzeczywistości
-tworzy ramy organizujące sposób myślenia o zagadnieniu
-pkt wyjścia procesów analizy
-posługiwanie się modelem pozwala określić, które informacje są w danym przypadku najistotniejsze
-weryfikację modelu ułatwiają fakty, zasoby danych (istotne dobranie odpowiedniego zasobu danych-konieczność teoretycznego związku, a nie „wpływ bólu paznokcia córki sąsiada na okres wegetacji twoich roślin balkonowych) SZEREG CZASOWY = kolejne wartości przyjmowane przez daną zmienną w różnych momentach (uwaga na manipulowanie wykresami - ostrożnie interpretować) DANE PRZEKROJOWE = pokazują, jakie warunki przyjmuje analizowana zmienna u poszczególnych osób lub też ich grup w określonym momencie
WSKAŹNIKI = wyrażają względną wartość danej zmiennej odniesione do jej wartości w okresie podstawowym
-średnia cena (średnia ważona - uwzględnienie relatywnego udziału poszczególnych składowych)
-cen detalicznych(WCD) - wyciągnięcie śr.ważonej ze wskaźników cen różnych grup towarowych; roczna procentowa zmiana wskaźnika cen detalicznych jest powszechnie stosowaną miarą stopy zmiany cen (inflacji)
gdy wyrażone w wartościach pieniężnych - rozróżnienie: Koszty nominalne = mierzone w danej walucie („bieżące złotówki”) Koszty realne = skorygowanie kosztów nominalnych nominalnych zmiany poziomu cen („stałe złotówki”)
Siła nabywcza pieniądza = wskaźnik ilości dóbr, które można nabyć za jednostkę pieniężną
STOPA WZROSTU = zmiana procentowa poziomu danej zmiennej w danym okresie (najczęściej w ciągu roku (ujemna = spadek zmiennej) ~ wzrost gospodarczy
WYKRES PUNKTOWY = przedstawia pary wartości zaobserwowane równocześnie dla dwóch różnych zmiennych w układzie współrzędnych na podstawie nan punktów punktów odpowiednich wartościach
-wykresy są często przydatne do konstruowania modelu. pokazują one zależność między dwiema zmiennymi przy założeniu, że pozostałe wielkości nie zmieniż się (Ceteris ParIbus)
Aby zrozumieć jak zachowuje się gospodarka, potrzebujemy zarówno teorii i faktów. Teoria mówi nam jakich faktów mamy szukać w celu uzyskania prawidłowej odpowiedzi. Bez teorii zginlibyśmy w powodzi informacji.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz