Najważniejsze pojęcia

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1743
Wyświetleń: 3430
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Najważniejsze pojęcia - strona 1 Najważniejsze pojęcia - strona 2 Najważniejsze pojęcia - strona 3

Fragment notatki:

Osikowska. Notatka składa się z 5 stron.
PERCEPCJA GŁĘBI I ODLEGŁOŚCI -świat 3D mimo że obraz na siatkówce jest płaski -ponieważ niektóre elementy widziane są jednoocznie, a inne dwuocznie występuje głębia widzenia - STEREOPSJA -podstawowy mechanizm widzenia głębi Oczy są rozdzielone na płaszczyźnie poziomej i patrzą na otaczający nas świat pod innymi kątami Julesz w swoich badaniach odkrył że wielkość przesunięcia równa jest wielkości dostrzeganej głębi. Człowiek jest już w stanie zauważyć różnice od 3stopni kątowych KOROWE DETEKTORY GŁĘBI W korze wzrokowej istnieją komórki, których pola recepcyjne na siatkówce dwojga oczu są nieco przesunięte. Reagują one jedynie, gdy określony fragment obrazu pokrywa się z ich polami recepcyjnymi więc, gdy pada na nieco inne miejsce siatkówki. Berkley twierdził że w ocenie głębi opieramy się jedynie na kącie konwergencji, który sygnalizuje określoną odległość od przedmiotów, na które się patrzy, bo sam obraz nie zawiera żadnej informacji o odległości. Rozmycie obrazu jest sygnałem do zmiany akomodacji oka i wykorzystania do oceny odległości. Przedmiot zasłaniany znajduje się w dalszej odległości. DEFORMACJA PERSPEKTYWICZNA - równoległe linie oddalające się od obserwatora tworzą na siatkówce obraz linii zbliżających się do siebie(tory kolejowe) PRAWO STAŁOŚCI WIELKOŚCI przedmiot o stałej wielkości fizycznej jest percypowany, jako mający stałą wielkość niezależnie od dystansu. Johansson PARALAKSA RUCHOWA zależnie od kierunku ruchu naszego ciała czy głowy przedmioty dalsze od płaszczyzny fiksacji poruszają się w jednym kierunku zaś bliższe w kierunku przeciwnym. Przedmioty dalsze poruszają się na naszej siatkówce wolniej niż przedmioty bliskie. ZMYSŁ WĘCHU -Człowiek odróżnia 17 tys. zapachów -ok 80-90 r.ż. dochodzi do ANOSOMII - zaniku zdolności do rozróżniania zapachó w Nos przedzielony jest przegrodą, oba kanały wchodzą do gardła. Substancje zapachowe podrażniają receptory w błonie śluzowej w górnej części nosa. Są to komórki z dwoma wypustkami. Jedne sięgają błony śluzowej nosa(są tu drobne włoski węchowe 1 mikron długości i są to elementy pobudliwe) Komórki węchowe zostają pobudzone przez cząsteczki zapachowe które wysyłają sygnał do opuszków węchowych, a potem przechodzi przez kłębuszki węchowe, by trafić do wyższych centrów nerwowych, gdzie zostają poddane analizi e i interpretacji . Nerwy węchowe łączą każdą połowę nosa z półkulą leżącą po tej samej stronie Moncrieff odkrył, że system węchowy zawiera komórki recepcyjne kilku typów - wrażliwe na pewne podstawowe zapachy

(…)

…. Na podstawie aktualnej informacji wzrokowej oraz posiadanej wiedzy stawiane są hipotezy dotyczące znaczenia oglądanych obrazów - one zaś wpływają na nasze dalsze spostrzeganie.
CZUCIE SKÓRNE I BÓL Receptory skórne są to zakończenia nerwów czuciowych, zazwyczaj otoczone tkankami tworzącymi rozmaitego typu niewielkie ciałka(np. ciałka Ruffiniego, Meissnera, Pacciniego, Krausego, czy wolne zakończenia nerwowe…
… umysłowe, takie jak obrazy wizualne, przestrzenne i słuchowe, są przede wszystkim przetwarzane w pierwszych fazach rozwiązywania problemów naukowych, czy technicznych.
Zdaniem Nęcka, myślenie intuicyjne polega na swobodnym przetwarzaniu obrazów umysłowych.
-wyobrażenie wizualne i słuchowe mają większe znaczenie w działalności artystycznej, niż w działalności naukowej.
Rola wyobrażeń w myśleniu zależy…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz