Modyfikowanie brył - omówienie

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 651
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Modyfikowanie brył - omówienie  - strona 1 Modyfikowanie brył - omówienie  - strona 2

Fragment notatki:

Modyfikowanie brył
Gdy istniejące w modelu bryły wymagają korekty moŻemy wykorzystać narzędzia do edycji brył (pasek narzędziowy Edycja brył). Pierwsza grupa ikon (rys. 7.7.) to operacje logiczne na bryłach. Druga grupa ikon pozwala modyfikować bryły zmieniając połoŻenie ścianek, czyli powierzchni ograniczających bryłę. JeŻeli chcemy np. rozciągnąć bryłę, wybieramy jedną lub więcej ścianek i zmieniamy ich połoŻenie. Pozostałe ścianki dopasują się do przekształconych, bryła zostanie zmodyfikowana. Ścianki brył moŻna przesuwać, obracać, odsuwać, usuwać, kopiować oraz nadawać im określony kolor. Zmianie podlegają wybrane ścianki. Wyboru dokonujemy wskazując dowolny punkt ścianki lub jej krawędź. JeŻeli wybranych zostało więcej ścianek (np. wybrany punkt naleŻy do wielu) moŻemy usunąć ściankę ze zbioru wskazań, wybieramy ją powtórnie z wciśniętym klawiszem .
Operacje paska narzędziowego „Edycja brył” (kolejno):
Wyciągnij powierzchnie - przesuwa ściankę równolegle z moŻliwością podania kąta zwęŻenia (moŻemy np. wydłuŻyć istniejącą bryłę). Na rysunku 8.2. przykład uŻycia tej funkcji - dwuteownik z wybraną górną ścianką i dwuteownik po wyciągnięciu tej ścianki ze zwęŻeniem 5o.
Przesuń powierzchnie - przesuwa ścianki, umoŻliwia np. przesunięcie istniejącego otworu. Na rysunku 8.3. przykład uŻycia tej funkcji do przesunięcia otworu w środniku
dwuteownika - dwuteownik z zaznaczoną ścianką otworu i rezultat operacji przesunięcia o wskazany wektor.
Odsuń powierzchnie - odsuwa wybrane ścianki o określoną odległość. Na rysunku 8.4. przykład pogrubienia środnika dwuteownika - dwuteownik z wybraną ścianką i efekt operacji,
ścianka odsunięta na podaną przez uŻytkownika odległość.
Usuń powierzchnie - usuwa wskazane ścianki, np. moŻemy zlikwidować otwór usuwając ściankę, która go ogranicza - rysunek 8.5. Dwuteownik z zaznaczoną ścianką otworu i
rezultat operacji.
Obróć powierzchnie - obraca ściankę względem wskazanej osi obrotu, o określony kąt. Na rysunku 8.6. przykład obrócenia bocznych ścianek półek dwuteownika o kąt (-10)o (wartość kąta podajemy względem osi obrotu).
Zwęź powierzchnie - zwęŻa powierzchnię pod określonym kątem.
Kopiuj powierzchnie - kopiuje wskazaną ściankę (umoŻliwia stworzenie linii konturowej danej ścianki). Na rysunku 8.6. przykład skopiowania górnej ścianki dwuteownika. Utworzona kopia jest regionem.
Koloruj powierzchnie - zmienia kolor wskazanych ścianek bryły. Ponadto moŻemy ścinać i zaokrąglać krawędzie brył oraz wykonywać ich przekroje i rozcięcia. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz