Modele umysłu - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 791
Wyświetleń: 2296
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Modele umysłu - omówienie - strona 1 Modele umysłu - omówienie - strona 2

Fragment notatki:

M O D E L E U M Y S Ł U
1. B L O K O W Y Informacja przetwarzana przez system sekwencyjnie i oddolnie (bottom-up), czyli od wejścia sensorycznego aż po wyjście behawioralne. Sekwencja przetwarzania składa się z etapów, następujących po sobie kolejno i realizowanych w kolejnych blokach procesów przetwarzania informacji. Blok - zespół procesów przetwarzania informacji o podobnym charakterze i zadaniach, obsługujący wyróżnioną czynność poznawczą (np. spostrzeganie, pamięć, kontrolę motoryki). W modelu blokowym wyróżniono następujące bloki: wejście sensoryczne, uwagę, spostrzeganie, pamięć, procesy myślowe, decyzyjne, wyjście behawioralne).
M O D E L A T K I N S O N A I S H I F F R I N A - magazyny pamięci: rejestr sensoryczny, pamięć krótkotrwała, pamięć długotrwała.
M O D E L H Y D R A U L I C Z N Y U W A G I S E L E K T Y W N E J B R O A D B E N T A - 3 bloki: kanały sensoryczne, filtr uwagi, kanał przetwarzania semantycznego.
Komputerowa metafora umysłu - porównanie elementów ludzkiego systemu poznawczego do analogicznych elementów systemu komputerowego. Komputer tez działa według reguły przetwarzania oddolnego: odbiera dane na wejściu przetwarza je zgodnie z algorytmami informacja na wyjściu.
McClelland i Rumelhart - krytyka modelów blokowych, bo człowiek nie analizuje pojedynczych cech a całość wzorca jakim jest litera. Analiza sensoryczna dokonuje się równolegle z analizą semantyczną, zmierzającą do stwierdzenia, co znaczy widziana przez nas litera. Ponadto litery nabierają sensu dopiero w szerszym kontekście słowa, które tworzą. Informacje o znaczeniu liter i słów przechowywane są w pamięci trwałej, dlatego analiza sensoryczna musi się dokonywać równolegle.
2. K O N C E P C J A P O Z I O M Ó W P R Z E T W A R Z A N I A Każda informacja jest przetwarzana przez te same struktury (w modelu blokowym były struktury), ale na różnym poziomie głębokości. Nie ma tu wydębionych etapów przetwarzania i odpowiadających im struktur.
Wraz z pogłębianiem przetwarzania wzrasta zarówno liczba, jak i złożoność operacji, jakim w toku procesu przetwarzania poddawane sądocierające do systemu informacje.
3 poziomy przetwarzania: P Ł Y T K I - analiza sensoryczna. Nietrwałość informacji, podatność na zakłócenia. Cel: np. detekcja 2 identycznych znaków (liter, cyfr…)
G Ł Ę B S Z Y - analiza semantyczna (rozumienie znaczenia słów), bardziej trwały ślad pamięciowy i odporny na zakłócenia i zapominanie. Cel: stwierdzenie identyczności 2 lub więcej elementów należących do 1 kategorii (np. owoców, pojazdów…)
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz