Mechanizm rynkowy- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1414
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Mechanizm rynkowy- opracowanie - strona 1 Mechanizm rynkowy- opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

Temat 4: Rynek i równowaga rynkowa. Ceny wolne a ceny regulowane.
Klasyfikacje rynków:
Ze względu na przedmiot obrotu:
Rynek dóbr konsumpcyjnych
Rynek czynników produkcji (w tym: rynek pracy, rynek ziemi, rynek tytułów prawnych do wartości materialnych, itd.)
Ze względu na zasięg geograficzny:
Rynki lokalne
Rynki regionalne
Rynki międzynarodowe
Rynek światowy
Ze względu na dostęp do rynku:
Ograniczone - dostęp obwarowany spełnieniem pewnego warunku
Otwarte - dostępne dla wszystkich
Ze względu na sytuację rynkową:
Rynek sprzedawcy - sprzedawca dyktuje warunki (w sytuacji danego dobra)
Rynek nabywcy - nabywca dyktuje warunki (w sytuacji nadwyżki danego dobra)
Ze względu na stopień jednorodności przedmiotu transakcji:
Rynek homogeniczny - jednorodny (np. pszenicy, ropy, stali)
Rynek heterogeniczny - niejednorodny (np. samochodowy, pracy)
Ze względu na stopień zorganizowania:
Rynki zorganizowane - ściśle ograniczone warunki dokonywania transakcji (w tym czas i miejsce), (np. giełda papierów wartościowych) Rynki niezorganizowane - nie mają ściśle określonych warunków dokonywania transakcji
Ze względu na legalność przedmiotu transakcji:
Rynki legalne (białe) - legalny przedmiot transakcji
Rynki szare (półlegalne) - przedmiot legalny, ale transakcja niezalegalizowana
Rynki nielegalne (czarne) - zabronione przedmioty transakcji (narkotyki, papierosy bez akcyzy, żywy towar)
Ze względu na charakter konkurencji i stopień wyrównywania się ceny:
Rynek konkurencji doskonałej - spełnia założenia rynku doskonale konkurencyjnego
Rynek konkurencji niedoskonałej - nie spełnia założeń konkurencji doskonałej
Ze względu na kontakt pomiędzy sprzedawcą i nabywcą:
Rynki bez kontaktów pomiędzy sprzedawcą i nabywcą (kontakt następuje poprzez pośredników, np. maklerów)
Rynki działające na zasadzie kontaktów między sprzedawcą i nabywcą
Cena absolutna, cena relatywna. System cen.
Podstawową informacją rynkową jest cena.
Cena nominalna (absolutna) - pieniężny ekwiwalent jednostki towaru, liczba jednostek pieniężnych wymienianych na jednostkę towaru.
Cena relatywna - cena jednego dobra wyrażona za pomocą ilości danego dobra, jaką trzeba poświęcić, aby kupić jednostkę danego towaru (np. 1 tabliczka czekolady = 5 bułek)
System cen - ogół relacji między wszystkimi cenami w gospodarce. Jest to główne źródło informacji przy odejmowaniu decyzji o tym:, Co wytwarzać? Jak wytwarzać? Dla kogo wytwarzać?


(…)

….
Jest mechanizmem osiągania stanów równowagi w gospodarce.
Weryfikuje społeczną przydatność produkcji.
Umożliwia dostosowanie produkcji do oczekiwań nabywców.
Defekty rynku albo zawodności rynku (market failure) - to sytuacje, w których zakłócenia uniemożliwiają mechanizmowi rynkowemu efektywne rozdysponowanie zasobów (np. niepełna informacja, niedoskonałości konkurencji monopole i wiele innych). Uzasadniają…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz