Materiały budowlane, ogólnie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 147
Wyświetleń: 2331
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Materiały budowlane, ogólnie  - strona 1

Fragment notatki:

Zawiera 8 stron.

Informacje zawarte w pliku to: skały okruchowe, skały osadowe, skały chemiczne, skały metamorficzne, skały magmowe, granit, bazalt, melafir, dolomit, wapień, marmur, kwarcyty, cement i jego rodzaje, wełna mineralna, papa izolacyjna, wyroby drewnopochodne, spoiwo, beton, podział szkła, folia paro przepuszczalna.

Pytania na egzamin u prof. Rubin dotyczą zagadnień takich jak: podobieństwo szczelności i porowatości, krzywa przesiewu, sprężystość i plastyczność, mieszanka betonowa, gazobeton i wiele innych. Notatka jest pomocna w przygotowaniu się na egzamin z przedmiotu.

Tabela klasyfikacji skał stosowanych w budownictwie:
Grupy skał
Skały magmowe
Skały osadowe
Skały przeobrażone (metamorficzne)
Głębinowe
Wylewne
Okruchowe
Organiczne
Chemiczna
Przykłady skał
granit, sjenit, dioryt, gabro
porfir, andezyt, diabaz, bazalt, melafir
piaskowiec, okruchowiec, zlepieniec, piasek, żwir
wapień, dolomit
trawertyn, alabaster
marmur, gnejs, kwarcyt metamorficzny
Skały okruchowe to utwory nagromadzone na powierzchni skorupy ziemskiej wskutek wietrzenia, transportu i sedymentacji. Dominują w nich materiały obcego pochodzenia, pochodzące ze zniszczenia starszych skał. Skały okruchowe mogą być skałami luźnymi lub zwięzłymi.
Skały osadowe powstają w wyniku sedymentacji, czyli gromadzenia się materiału okruchowego, organicznego lub chemicznego w zbiornikach wodnych lub - rzadziej - w środowisku lądowym
Skały chemiczne powstają na skutek odparowania wody ze zbiornika morskiego lub słonego jeziora. Różne rodzaje skał wytrącają się przy różnym stężeniu roztworu, przy czym najwcześniej wytrącają się wapienie. Gips i anhydryt przy 20% pierwotnej objętości roztworu
Skały metamorficzne tworzą się w wyników procesów metamorficznych oddziałujących na istniejące już formacje skalne. Działanie poszczególnych czynników metamorfizmu (temperatura, ciśnienie, roztwory hydrotermalne) jest uzależnione od głębokości, na których zjawisko to zachodzi, temperatury, ciśnienia, składu chemicznego i mineralnego skał wyjściowych oraz chemizmu wód (roztworów) dopływających z głębi ziemi.
Skały magmowe Powstają wskutek przedzierania się magmy przez litosferę, jej zastygania i krystalizacji w głębi Ziemi lub tez zastygania law na powierzchni.
Głębinowe granit Granity znalazły powszechne zastosowanie w budownictwie drogowym, inżynierskim, monumentalnym oraz jako kruszywo kamienne, z uwagi na dobre właściwości fizyczne i mechaniczne oraz łatwą obróbkę kamieniarską.
sjenit- Używany jest także na stopnie schodów, posadzki i detale architektoniczne. Do najważniejszych jego cech technicznych należy zaliczyć: gęstość objętościową 2,85 g/cm³, nasiąkliwość wagową 0,3%, wytrzymałość na ściskanie 240 MPa, ścieralność na tarczy Boehmego 0,18 cm oraz całkowitą mrozoodporność. dioryt- Wytrzymałość diorytów na ściskanie wynosi 160 - 240 MPa. Stosuje się je jako kamienie brukowe i dekoracyjne.
gabro głownie przerabia się na kruszywo łamane chętnie stosowane w budownictwie drogowym z powodu małej nasiąkliwości i ścieralności.
Wylewne
bazalt W zakładach przetwórczych produkuje się wysokiej jakości kruszywo bazaltowe stosowane w budownictwie drogowym, a także do betonów cementowych odpornych na wpływy atmosferyczne

(…)

… są przede wszystkim do produkcji kruszyw.
Punkt pyłowy-procentowe określenie zawartości ziaren do 0,063 mm w stosunku do ogólnej ilości ziaren
CEMENT! CEM I - cement portlandzki czysty (bez dodatków), zwłaszcza odmiany szybkowiążącej używany jest przede wszystkim do przygotowania betonów wykorzystywanych przy konstrukcjach zbrojonych stropów, nadproży, słupów. Wykazuje wysokie ciepło hydratyzacji, dzięki czemu może być wykorzystywany w niskich temperaturach otoczenia. Wymaga jednak starannej pielęgnacji zapewniającej utrzymanie właściwej wilgotności w okresie dojrzewania.
CEM II - cementy portlandzkie z dodatkami: żużlowy (S), krzemionkowy (D), pucolanowy (P - naturalny lub Q - przemysłowy), popiołowy (V - popiół lotny krzemionkowy, W - popiół lotny wapienny), wapienny (L), żużlowo-popiołowy (SV) - główne zastosowanie…
…. Nie powinien być jednak używany, gdy temperatura otoczenia spada poniżej +5°C
CEM IV - cement pucolanowy - również wysoka odporność na negatywny wpływ środowisk o agresji kwaśnej (np. wody siarczanowe). Stosowany podobnie jak cement hutniczy oraz do zapraw i tynków w dolnych partiach domu.
-granulowany żużel wielkopiecowy S
-popiół lotny krzemionkowy V
- kamień wapienny L or LL O małej ilości dodatków mineralnych O dużej ilości…
… to obniżenie wytrzymałości zwiekszenie porowatości zwiekszenie nasiąkliwości zmniejszenie mrozoodporności obniżenie odporności korozyjnej wyroby hydroizolacyjne ks
wyroby izolacyjne ks szczelność betonu ks
klasa ekspozycji ks podział kruszyw ks dachówki ks materiały do izolacji akustycznej ks
Pianobeton, lekki beton komórkowy (porowaty) otrzymywany przez wymieszanie spoiwa z kruszywem (drobnym piaskiem…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz