Maszynoznawstwo - opracowanie pytań na egzamin

Nasza ocena:

3
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1778
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Maszynoznawstwo - opracowanie pytań na egzamin - strona 1 Maszynoznawstwo - opracowanie pytań na egzamin - strona 2

Fragment notatki:

I
1. Wymienić podstawowe jednostki
-ciepło, praca, energia: dżul [J]=N*m
-moc: wat [P]=J/s
-energia: [Q] = 1055 EJ= 1055 * 1018 2. Podać zależność 1 t.p.u. = 1 tce= 29,3 GJ = 293 * 108 J tpu- tona paliwa umownego
1 toe = 42 GJ
3. Jaką moc osiąga:
- turbina parowa 1500MW
4. Podać główne składniki energii wewnętrznej ciała: energia:
- ruchu postępowego i obrotowego cząsteczek
- ruchu drgającego atomów w cząsteczce
- potencjalna w polu wzajemnego przyciągania się drobin
- chemiczna
- stanów elektronowych
- jądrowa
5. Uzupełnić:
- 1MWh = 31,54 * 1012 J
- 1TWh = 31,54 * 1018 J
6 Wstaw nierówność
- 1KM 1kJ 1Btu = 1,055kJ
7. Największą moc z istniejących maszyn osiąga turbina parowa 1500MW
8. W jednostkach jakich określa się energochłonność krajowego produktu brutto to tpu/103 USD
9. Przybliżone dzienne zużycie energii pierwotnej na mieszkańca Europy to około 400 MJ
10. Nośniki energii jakie były wykorzystywane do napędu młynów w średniowieczu:
- woda, wiatr, drewno, tłuszcze, węgiel
11. Maszynę parową wynaleziono w 1712r. Newcomen 12. Człowiek pobiera energię z pożywienia aby mógł funkcjonować i wykonywać wszystkie czynności życiowe.
1. Maszyna która napędzała młyn wodny to koło wodne nasiębierne.
2. Pierwotnym zastosowaniem maszyny parowej było wypompowywanie wody z kopalni.
3. Dzienne zapotrzebowanie na energię człowieka współczesnego wynosi 1000MJ.
4. Wzór na sprawność obiegu Carnota: ŋ=1- (T2/T1), gdzie ŋ-sprawność, T1- doprowadzane ciepło, T2- ciepło odprowadzane.
5. Nośnikiem ciepła w sieciach ciepłowniczych jest gorąca woda (10-15km), rzadziej para wodna (3-4km).
6. Maszynę parową wynaleziono w 1712r. czyli XVIII.
7. Składnikami parowego bloku energetycznego są: K- kocioł parowy, T- turbina, G-generator.
1. Elektrociepłownie wytwarzają energie elektryczną i cieplną.
2. Kogeneracja - oznacza jednoczesne wytwarzanie energii cieplnej i elektrycznej.
3. Konwersja energii słonecznej w energię chemiczną odbywa się w procesie elektrolizy wody lub w przyszłości może się ona odbyć w procesie fotolizy.
4. Przybliżona temp. wód geotermalnych w Polsce wynosi między 24-150oC w okręgu łódzko-szczecińskim, lub 45-60oC w Sudetach.
5. W energetyce cieplnej najważniejsze znaczenie ma przemiana ciepła w energie elektryczną lub mechaniczną.


(…)

… lub w przyszłości może się ona odbyć w procesie fotolizy.
4. Przybliżona temp. wód geotermalnych w Polsce wynosi między 24-150oC w okręgu łódzko-szczecińskim, lub 45-60oC w Sudetach.
5. W energetyce cieplnej najważniejsze znaczenie ma przemiana ciepła w energie elektryczną lub mechaniczną.
6. Pierwotnymi nośnikami energii są:
- paliwa kopalne (węgiel, ropa naftowa, gaz ziemny)
- biomasa
- paliwa jądrowe
7. Praca…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz