Marketingowe badania rynku - projekt na zaliczenie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1386
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Marketingowe badania rynku - projekt na zaliczenie - strona 1 Marketingowe badania rynku - projekt na zaliczenie - strona 2 Marketingowe badania rynku - projekt na zaliczenie - strona 3

Fragment notatki:

AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA
STASZICA W KRAKOWIE
Analiza rynku ropy naftowej w Polsce
w latach 2000 – 2011
z prognozą na trzy kolejne lata.
Opracowali:
Rok I mgr ZiIP
0
Spis treści
1.
Wstęp .............................................................................................................................................. 2
2.
Charakterystyka rynku wydobycia ropy naftowej w Polsce ............................................................ 3
2.1.
Polska Klasyfikacja Działalności (PKD)................................................................................. 4
2.2.
Podstawowe pojęcia ................................................................................................................ 5
2.3
Dane źródłowe......................................................................................................................... 8
2.4
Analiza danych źródłowych. ................................................................................................... 9
2.5
Mierniki statystyczne. ............................................................................................................. 9
2.6
Podsumowanie....................................................................................................................... 10
3.
Badanie dynamiki rynku wydobycia ropy naftowej w Polsce ....................................................... 10
4.
Prognozowanie wydobycia ropy naftowej w Polsce ..................................................................... 13
4.1 Predykcja na podstawie średniorocznego wzrostu ...................................................................... 13
4.2
4.3
Predykcja na podstawie modeli tendencji rozwojowej......................................................... 17
4.4
5.
Predykcja na podstawie modelu adaptacyjnego................................................................... 15
Analiza błędów dopasowania oraz wybór metody predykcji ................................................ 28
Zakończenie ................................................................................................................................... 31
Spis tabel ........................................................................................................................................... 32
Spis wykresów................................................................................................................................... 33
1
1. Wstęp
Głównym celem projektu jest dokonanie analizy wydobycia ropy naftowej w Polsce
w latach 2000-2011 oraz próba prognozy tego zjawiska na kolejne trzy lata.
Na podstawie przeprowadzanych analiz będziemy w stanie przewidzieć jaki będzie poziom
wydobycia ropy naftowej w Polsce w kolejnych latach tj. 2012-2014.
Analizując charakterystykę tego zjawiska posłużono się trzema metodami predykcji:
 Na podstawie średniorocznego wzrostu (spadku)
 Na podstawie modeli adaptacyjnych - wykazują się one dużą ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz