Makroekonomia - Marshall

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1407
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Makroekonomia - Marshall - strona 1

Fragment notatki:

Dzięki jej treści możemy poszerzyć naszą wiedzę na takie tematy, jak: wyzwania zarządzania, globalizacja z zarządzaniem, kultura globalna, geokultura.

Makroekonomia - Marshall
Praca poświęcona jest wydarzeniom , które miały miejsce po II wojnie światowej i były swoistym początkiem integracji europejskiej. Przedmiotem analizy jest program pomocy gospodarczej powojennej Europie zaproponowany przez amerykańskiego sekretarza stanu, George'a Marshalla.. Referat jest próbą odpowiedzi na pytanie jakie były prawdziwe przyczyny odrzucenia planu pomocy gospodarczej przez kraje bloku wschodniego.W pierwszym rozdziale mojej pracy pokrótce omówię sytuację gospodarczą krajów europejskich po II wojnie światowej. Następnie przedstawię przyczyny dla których Stany Zjednoczone zdecydowały się udzielić pomocy Europie. Również w tej części przedstawię jakie były warunki przystąpienia państw starego kontynentu do programu odbudowy Europy. W trzecim rozdziale skupię się na analizie zagadnienia badawczego. W pierwszej kolejności zajmę się państwami, które przyjęły pomoc oferowaną przez władze amerykańskie. Najwięcej uwagi poświęcę Francji i Wielkiej Brytanii gdyż te państwa najaktywniej współpracowały z rządem Stanów Zjednoczonych. W dalszej części przedstawię reakcję państw wschodnio-europejskich. Skupię się tu na ZSRR od którego w większości uzależnione były decyzje pozostałych państw bloku wschodniego. Spośród pozostałych państw Europy wschodniej dokładniej omówię sytuacje Polski i Czechosłowacji, których przypadek odzwierciedla suwerenność władz (a raczej jej brak) w polityce zagranicznej państw będących w sojuszu z ZSRR. Następnie ogólnie przedstawię reakcje pozostałych państw Europy na ofertę George`a Marshalla. W tym rozdziale omówię także jak przebiegały przygotowania do realizacji planu. Rozdział czwarty poświęcę konsekwencjom gospodarczym jakie przyniósł ze sobą plan Marshalla. osobno zaprezentuje tu skutki przyjęcia pomocy przez kraje zachodnio - europejskie i odrzucenia go przez kraje bloku wschodniego.
dalsze części - menu po lewej stronie.
Teraz trochę o zarządzaniu.
Wyzwania zarządzaniaJednym z głównych wyzwań, aż nazbyt dziś powszechnych, jest zmniejszanie produkcji i zatrudnienia. (ang. Downsizing). Zabieg taki oznacza celowe zmniejszenie skali firmy przez redukcję wielkości zatrudnienia lub przez pozbycie się całych oddziałów lub dziedzin działalności. Mniej więcej od połowy lat osiemdziesiątych do dziś powszechnym zjawiskiem stało się ogłaszanie przez firmy likwidacji tysięcy miejsc pracy.Drugim ważnym dziś wyzwaniem jest zarządzanie różnorodnością. Różnorodność odzwierciedla różnice między ludźmi. Chociaż może się ona przejawiać w wielu wymiarach, większość menedżerów skłonna jest koncentrować się na wieku, płci, pochodzeniu etnicznym oraz uzdolnieniach i ułomnościach fizycznych.Coraz ważniejszym wyzwaniem dla zarządzania jest również nowa technika, szczególnie jeśli się wiąże z informacjami. Wśród najnowszych zmian technicznych w tej dziedzinie trzeba wymienić Internet i strony WWW, sieci lokalne i zakładowe, a także coraz szersze wykorzystanie poczty elektronicznej i systemów poczty głosowej. Do najistotniejszych zagadnień związanych z techniką informacyjną należą: ochrona sfery prywatności pracownika, poprawa jakości decyzji, a także optymalizacja inwestycji firmy w nowe formy techniki w miarę ich pojawiania się.

(…)

…). Związane to było z hierarchią kultur: istniały kultury centralne i peryferyjne (tak jak państwa centralne i peryferyjne, choć ranga kulturowa nie zawsze pokrywała się z politycznym, militarnym czy ekonomicznym potencjałem danego państwa) i te pierwsze oczywiście dyskontowały swą centralność. Centralne kultury zachodnioeuropejskie: niemiecka, francuska, angielska dostarczały wartości raczej uniwersalnych niż globalnych. Stawia się niekiedy znak równości między jednymi a drugimi, lecz nie wydają się one tożsame. Wytworowi kultury nadajemy miano uniwersalności ze względu na ważność skali przeszłości (upamiętnienie), teraźniejszości i przyszłości (źródło inspiracji, niedościgły wzór, klasyczność). Kulturę globalną kwalifikujemy zaś przede wszystkim ze względu na jej zasięg w mediach i natychmiastową obecność…
…, to jest raczej wierzchołek góry lodowej; pod powierzchnią znajdują się potężne ekonomiczne mechanizmy, które dyktują reguły gry. Hierarchiczną relację: kultury centralne-kultury peryferyjne zastąpiła relacja: kultura globalna-kultury lokalne, przy czym kultura lokalna oznacza zarówno kulturę narodową, jak i regionalną, najkrócej mówiąc - kulturę tożsamościową. Dominacja centralnych kultur narodowych przekładała…
… kulinarnej materii, ale na sprzedaży mniej lub bardziej autentycznego multikulturalizmu. A przecież wielokulturowość to nie tylko kuchnia: to smaki, dźwięki i zapachy kultur eksploatowanych przez przemysł turystyczny, największy w dziejach świata skomercjalizowany „nomadyzm”.
Czy globalizacja prowadzi do powstania kultury globalnej?
Na początku lat dziewięćdziesiątych procesy społeczne w skali…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz