Listy rozkazów - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 336
Wyświetleń: 1260
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Listy rozkazów - omówienie - strona 1 Listy rozkazów - omówienie - strona 2 Listy rozkazów - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

LISTY ROZKAZÓW: WŁASNOŚCI I FUNKCJE
WŁASNOŚCI ROZKAZÓW MASZYNOWYCH
rozkazy maszynowe (komputerowe) - rozkazy wykonywane przez procesor
lista rozkazów - zbiór rozkazów, które może wykonać dany procesor
Elementy rozkazu maszynowego:
a) kod operacji - w kodzie binarnym, określa operację jaka ma zostać wykonana
b) odniesienie do argumentów źródłowych - odniesienie do argumentów, danych wejściowych
c) odniesienie do wyniku - operacja często zwraca wynik
d) odniesienie do następnego rozkazu - wskazuje jaki rozkaz ma wykonać następny, często jest to kolejny rozkaz po prostu
Rozkazy do wykonania umieszczane są w pamięci głównej lub dyskowej. Jeżeli nie ma jawnego odniesienia do następnego rozkazu wykonywane są one po kolei. Jeżeli ma być wykonany inny rozkaz niż wynika z kolejności, to trzeba podać jego adres.
Argumenty źródłowe i wyniki mogą znajdować się w:
a) pamięć główna lub wirtualna - podaje się adres tego fragmentu pamięci
b) rejestr procesora - podaje się identyfikator rejestru
c) urządzenie wejścia/wyjścia - podaje się moduł i urządzenie we/wy
REPREZENTACJA ROZKAZU:
- każdy rozkaz reprezentowany jest za pomocą ciągu bitów (format IAS)
- rozkaz jest dzielony na pola odpowiadające polom składowym rozkazu
- rozkaz podczas wykonywania jest wczytywany do rejestru rozkazów (IR) w procesorze
- zamiast kodu binarnego często używa się symboli czytelnych dla człowieka (ADD, MULTIPLY ..) mnemoniki - symbole odpowiadające rozkazom binarnym, czytelne dla człowieka
Na przykład rozkaz „ADD R,Y” może oznaczać dodanie wartości rejestru R do wartości komórki o adresie Y
PODZIAŁ ROZKAZÓW:
Jedno polecenie języka wysokiego poziomu może wywoływać kilka rozkazów maszynowych.
Rozkazy możemy podzielić na takie grupy:
a) przetwarzanie danych - rozkazy arytmetyczne i logiczne (obliczenia na liczbach i bitach)
b) przechowywanie danych - rozkazy pamięciowe (lokowanie i odczytywanie pamięci)
c) ruch danych - rozkazy wejścia/wyjścia (przenoszenie danych do wewnątrz i na zewnątrz)
d) sterowanie - rozkazy testowania i rozgałęzienia (sprawdzanie poprawności, sterowanie rozkazami)
rozkazy pamięciowe - przenoszą dane pomiędzy rejestrami i pamięcią komputera, oraz wyników do użytkownika
akumulator - rejestr procesora w starych komputerach (OC), o ogólnym przeznaczeniu, gdzie domyślnie są zachowywane

(…)


IEEE 754 - standard reprezentacji binarnej i operacji na liczbach zmiennoprzecinkowych (IEEE floating-point standard), implementowany powszechnie w procesorach i oprogramowaniu obliczeniowym.
RODZAJE OPERACJI:
Rozkazy zawierają kod mówiący o tym, jaki rodzaj operacji ze sobą niosą. Mamy takie rodzaje operacji:
- logiczne
- arytmetyczne
- transferu danych
- konwersji
- wejścia/wyjścia
- sterowania…
… operacyjny
- rozkazy te modyfikują lub czytają rejestr sterowania
g) przekazywanie sterowania:
- przekazywanie sterowania programu do innego miejsca jawnie
- rodzaje rozkazów przekazywania sterowania: rozgałęzienie, pominięcie, wywołanie podprogramu
Rozgałęzienie:
- podajemy inny rozkaz do wykonania niżby wynikał z sekwencji rozkazów
- często jest to warunkowe, czyli zależne od spełnienia danego warunku…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz