Laboratoria - dipol prosty i pętlowy

Nasza ocena:

3
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1001
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Laboratoria - dipol prosty i pętlowy - strona 1

Fragment notatki:

ûZLF]HQLH QU  3RUyZQDQLH SyáIDORZ\FK GLSROL SURVWHJR L S WORZHJR &HO üZLF]HQLD  %DGDQLH ZSá\ZX VPXNáR FL GLSROD QD MHJR FKDUDNWHU\VW\NL  :\]QDF]HQLH V]HURNR FL SDVPD SUDF\ GLSROD SyáIDORZHJR  3yáIDORZ\ GLSRO SURVW\ 3yáIDORZ\ GLSRO SURVW\ XPLHV]F]RQR UyZQROHJOH GR SáDV]F]\]Q\ ;R@ N / ˜   O :VSyáF]\QQLN VNUyFHQLD GOD GLSROD SyáIDORZHJR PR QD Z\]QDF]\ü ] ]DOH QR FL G N OQ O   @ x =DREVHUZXM SU]HVWU]HQQ FKDUDNWHU\VW\N SURPLHQLRZDQLD GLSROD SURVWHJR x =EDGDM ]PLDQ\ ZVSyáF]\QQLND 96:5 GLSROD Z ]DOH QR FL RG MHJR UHGQLF\ x -DN ]PLHQLD VL V]HURNR ü SDVPD SUDF\ GLSROD SyáIDORZHJR Z ]DOH QR FL RG MHJR UHGQLF\ x -DNL F]\QQLN GHF\GXMH R V]HURNR FL SDVPD SUDF\ GLSROD  3yáIDORZ\ GLSRO S WORZ\ 3yáIDORZ\ GLSRO S WORZ\ XPLHV]F]RQ\ UyZQROHJOH GR SáDV]F]\]Q\ ;R@ JG]LH ' MHVW RGOHJáR FL PL G]\ RVLDPL V\PHWUL SU]HZRGyZ WZRU] F\FK GLSRO 5\V 0RGHO GLSROD S WORZHJR 3 WORZ\ GLSRO SyáIDORZ\ PD F]WHURNURWQLH ZL NV] LPSHGDQFM QL GLSRO SURVW\ x 6NRQVWUXXM PRGHO SyáIDORZHJR GLSROD S WORZHJR SU]H]QDF]RQHJR GR SUDF\ QD F] VWRWOLZR FL  0+] ]EXGRZDQHJR ] SU WyZ R UHGQLF\  PP@ x =EDGDM ZSá\Z RGOHJáR FL ' PL G]\ SU]HZRGDPL QD FKDUDNWHU\VW\N NLHUXQNRZ GLSROD x =DREVHUZXM UR]NáDG SU GX Z GLSROX  SRUyZQDM JR ] UR]NáDGHP WHRUHW\F]Q\P @

(…)


1,0160
431
47
2,14
20
1,0100
431
52
2,14
Na podstawie uzyskanych danych sporządziłem wykresy obrazujące zależności:
- pomiędzy współczynnikiem fali stojącej SWR a średnica (d) anteny.
- pomiedzy pasmem pracy tej anteny ograniczonym współczynnikiem SWR<1,4 a srednica.
III. Parametry anteny a pasmo pracy i częstotliwość znamionowa
Aby odpowiedzieć na pytanie o współczynniki decydujące o szerokości pasma…

16
1,0160
431
47
2,14
20
1,0100
431
52
2,14
Na podstawie uzyskanych danych sporządziliśmy wykresy obrazujące następujące zależności:
- pomiędzy współczynnikiem fali stojącej SWR, a średnicą (d) anteny.
- pomiędzy pasmem pracy anteny ograniczonym współczynnikiem SWR<1,4 a średnica.
III. Parametry anteny a pasmo pracy i częstotliwość znamionowa
Aby odpowiedzieć na pytanie o współczynniki decydujące…
… o impedancji 300 Ohmów. W wyniku takiego zasilanie w ramionach mamy pracy tej samej wartości ale przesunięte w fazie o 180o.
2. Wykonanie ćwiczenia.
I. Charakterystyka przestrzenna dipola prostego
II. Zależność współczynnika SWR od średnicy dipola.
W tym przypadku przeprowadzamy zależność współczynnika fali stojącej od średnicy dipola, z uwzględnienie skrócenia w funkcji średnicy.
Wszystkie symulacje…
… przypada gdy jest najlepsze dopasowanie ( dla d =8 mm impedancja jest równa 72 + j0,06 Ω -występuje wówczas rezonans).
Szerokość pasma dipola półfalowego wyznaczana jest z wykresu zależności SWR od częstotliwości. Przyjmuje się że pasmo anteny jest użyteczne, gdy SWR jest mniejsze od 1,5. Jak można zauważyć czynnikiem który decyduje o szerokości pasma pracy dipola jest jego średnica d. Ogólnie im większa…
… takiego zasilania w ramionach mamy prądy tej samej wartości ale przesunięte w fazie o 180o.
2. Wykonanie ćwiczenia.
I. Charakterystyka przestrzenna dipola prostego
II. Zależność współczynnika SWR od średnicy dipola.
W tym przypadku przeprowadzamy zależność współczynnika fali stojącej od średnicy dipola, z uwzględnienie skrócenia w funkcji średnicy.
Wszystkie symulacje przeprowadzona dla częstotliwości…
… w rodzaju linii transmisyjnej wytwarza pole które ulega znacznej redukcji w strefie dalekiej - małe wartości parametru d. Impedancja wejściowa natomiast jest równa impedancji zwartej linii transmisyjnej.
W rodzaju antenowym pole wytwarzane przez jednakowo skierowane prądy wzmacniają się. W tym rodzaju ładunki nie odbijają się od końców anteny i nie wracają do wejścia jak w dipolu prostym co z kolei…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz