O Autorze

Marcin Gryboś - absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej, kierunku matematyka finansowa. Od zawsze matematyka była dla niego pasją, nie tylko na studiach, ale również po ich ukończeniu dzielił się swoją wiedzą, udzielając korepetycji studentom mającym problemy z królową nauk

Matematyka - całki nieoznaczone Kurs wideo - Notatek.pl

Masz mało czasu na przygotowanie do egzaminu, a w notatkach bałagan? Ten videokurs z całek nieoznaczonych sprawi, że zdasz bez problemu! Prezentujemy kompleksowy i konkretny kurs całek nieoznaczonych, na poziomie akademickim. Wyróżnia go najwyższa jakość! W szesnastu lekcjach krok po kroku rozwiązujemy najczęściej spotykane typy zadań. Autor jasno i przejrzyście tłumaczy wszystkie zagadnienia. Abyś łatwo mógł zorientować się co z czego wynika, wszystko oznaczone jest wyraźnymi kolorami. Możesz skupić się na rzeczach najważniejszych, bez główkowania, co skąd się wzięło. Wyniki oznaczone są zieloną ramką. W kursie omówimy dokładnie poniższe zagadnienia: Definicje całki oraz podstawowe wzory na całki, Całkowanie przez podstawienie i przez części, Całki wymierne, Całki z pierwiastkami, Całki trygonometryczne. Usiądź wygodnie, włącz kurs i opanuj całki nieoznaczone w kilka godzin!

Lista lekcji:

Opis kursu (1:48)

Lekcja 1 - Wstęp do całek, pierwsze podstawowe wzory na całki (16:28)

demo lekcji
 • definicja całki
 • zależność pomiędzy pochodną i całką
 • 5 podstawowych wzorów na całki
 • zadania

9.00 zł

Lekcja 2 - Poznajemy kolejne wzory na całki (15:05)

demo lekcji
 • 6 podstawowych wzorów na całki
 • zależności pomiędzy całkami a pochodną
 • zadania

9.00 zł

Lekcja 3 - Całkowanie przez podstawienie (14:43)

demo lekcji
 • wprowadzenie do całkowania przez podstawienie
 • wyprowadzenie wzorów na całkę z tangensa i cotangensa
 • zadania

9.00 zł

Lekcja 4 - Trenujemy całkowanie przez podstawienie (16:49)

demo lekcji
 • podstawienia do całek wykładniczych
 • najczęściej pojawiające się zadania

9.00 zł

Lekcja 5 - Jescze parę wzorów (13:05)

demo lekcji
 • 4 bardziej skomplikowane podstawowe wzory na całki
 • wyprowadzenie wzorów
 • zastosowanie wzorów w zadaniach - całki wymierne i z pierwiastkami

9.00 zł

Lekcja 6 - Całkowanie przez części (11:45)

demo lekcji
 • wstęp do całkowania przez części
 • jakie funkcje warto wybierać podczas całkowania przez części
 • zadania
 • kilkukrotne zastosowanie całkowania przez części

9.00 zł

Lekcja 7 - Ćwiczymy całkowanie przez częsci (13:23)

demo lekcji
 • kilkukrotne całkowanie przez części
 • połączenie całkowania przez podstawienie i przez części
 • kilkukrotne zastosowanie całkowania przez części
 • zadania

9.00 zł

Lekcja 8 - Liczenie całek wymiernych - Trójmian kwadratowy z ujemną deltą w mianowniku (14:45)

demo lekcji
 • zastosowanie podstawowych wzorów na całki
 • postać kanoniczna trójmianu kwadratowego
 • liczenie całek z wyrażenia stała przez trójmian kwadratowy
 • liczenie całek z wyrażenia jednomian przez trójmian kwadratowy
 • zadania

9.00 zł

Lekcja 9 - Liczenie całek wymiernych - Rozkład na ułamki proste (21:36)

demo lekcji
 • zastosowanie podstawowych wzorów na całki
 • postać kanoniczna trójmianu kwadratowego
 • liczenie całek z wyrażenia jednomian przez trójmian kwadratowy
 • rozkład prostych funkcji wymiernych na ułamki proste
 • szybki sposób na znalezienie współczynników przy rozkładzie na ułamki proste
 • zadania

9.00 zł

Lekcja 10 - Liczenie całek wymiernych - Trochę trudniejsze zadania (21:00)

demo lekcji
 • zastosowanie rozkładu na ułamki proste w zadaniach
 • rozkład na ułamki proste w przypadku dużej ilości czynników w mianowniku
 • wyliczenie rozkładu na ułamki proste dla funkcji wymiernej z wielomianami w wyższych potęgach

9.00 zł

Lekcja 11 - Liczenie całek wymiernych - Gdy stopień wielomianu w liczniku jest większy od stopnia wilomianu w miowniku (12:46)

demo lekcji
 • liczenia całek wymiernych ze stopniem wielomianu w liczniku wyższym niż w mianowniku
 • dzielenie wielomianów
 • zadania

9.00 zł

Lekcja 12 - Liczenie całek z pierwiastkami - Trójmian kwadratowy pod pierwiastkiem (13:59)

demo lekcji
 • liczenie całek z trójmianem kwadratowym pod pierwiastkiem w mianowniku
 • zastosowanie podstawowych wzorów na całki
 • postać kanoniczna trójmianu kwadratowego
 • zadania

9.00 zł

Lekcja 13 - Liczenie całek z pierwiastkami - Metoda współczynników nieoznaczonych (18:24)

demo lekcji
 • wzór oraz schemat rozwiązania metodą współczynników nieoznaczonych
 • przekształcenie całki do postaci wielomian przez pierwiastek
 • użyteczne podstawienie
 • zadania

9.00 zł

Lekcja 14 - Liczenie całek z pierwiastkami - Ten sam jednomian pod różnymi pierwiastkami (14:57)

demo lekcji
 • specjalny przypadek całek z pierwiastkami
 • wyznaczanie podstawienia
 • dzielenie wielomianów
 • zadania

9.00 zł

Lekcja 15 - Liczenie całek z funkcjami trygonometrycznymi - Sinus i cosinus pod całką (14:29)

demo lekcji
 • wyprowadzenie przydatnych wzorów
 • całka z iloczynu funkcji trygonometrycznych
 • sinus i cosinus w potędze pod całką
 • całka z iloczynu funkcji trygonometrycznych podniesionych do potęg
 • zadania

9.00 zł

Lekcja 16 - Liczenie całek z funkcjami trygonometrycznymi - Tangens i cotangens pod całką, podstawienia uniwersalne (14:51)

demo lekcji
 • tangens lub cotangens w potędze pod całką
 • podstawienie uniwersalne typu I
 • podstawienie uniwersalne typu II
 • zadania

9.00 zł

Dołącz swoją opinię:

Masz pytania dotyczące kursu?
Zapytaj osób, które kupiły kurs lub zwróć się bezpośrednio do autora.

Zaloguj się, aby skomentować