O Autorze

Adam Kopeć - trener i szkoleniowiec z certyfikatem Microsoft Office Specialist Excel 2010 i wykształceniem informatycznym z 3 letnim doświadczeniem, jako trener m.in. przy wdrażaniu oprogramowania w KRUS oraz gminach i powiatach Mazowsza (projekt „Wrota Mazowsza”).

Excel Kurs wideo - Notatek.pl

Obsługa pakietu Microsoft Office to często warunek konieczny do otrzymania dobrej pracy. Najwięcej problemów sprawia zazwyczaj obsługa arkuszu kalkulacyjnego Microsoft Excel. Jak poskromić wszystkie kolumny, posegregować wszystkie wiersze i dokonać dobrych obliczeń? Specjalnie przygotowany kurs z Excela pomoże Wam swobodnie poruszać się w środowisku arkuszy kalkulacyjnych. Nauczycie się nie tylko podstawowych komend, ale i bardziej zaawansowanych poleceń i funkcji. Excel stoi przed Wami otworem!

Nasz kurs składa się z 39 krótkich, przejrzystych lekcji. Pierwsze lekcje stanowią swoiste wprowadzenie do Excela i zbiór najważniejszych informacji. Ich opanowanie jest konieczne dla dalszych lekcji - bazują one na materiale z poprzednich części. Każda kolejna lekcja wprowadza nową funkcjonalność, a ostatnie lekcje pozwalają na naukę ponadprzeciętnych poleceń programu - wiedzy, którą posiadają nieliczni.

Co daje Ci ten kurs?

 • 6,5 godziny materiału dotyczącego Excela, podzielonego na niemal czterdzieści części.
 • W każdym miejscu i o każdej porze możesz wrócić do wybranej przez siebie części kursu.
 • Po jego ukończeniu będziesz w stanie samodzielnie wykonywać zadania i rozumieć pojęcia zarówno omówione, jak i wynikające z omówionych.
 • Dodatkowo otrzymujesz zadania i testy do sprawdzenia swoich umiejętności po ukończeniu kursu.
 • Kto jest grupą docelową?
 • Kurs kierowany jest do studentów kierunków informatycznych, ale także do studentów i absolwentów, którzy w swojej pracy mają styczność z programem Microsoft Excel i chcą poprawić swoje umiejętności.

Lista lekcji:

Lekcja 1 - Wstęp (4:58)

 • Czym jest Excel
 • W czym Ci pomoże?
 • Krótkie omówienie menu Excel 2010 i funkcjonalności

Lekcja 2 - Kolumny, wiersze i komórki (7:17)

 • Czym jest arkusz i co w nim zobaczysz
 • Podstawowe informacje o kolumnach i komórkach
 • Skróty klawiszowe
 • Liczby jako ###

Lekcja 3 - Arkusze i wstawianie danych (15:58)

demo lekcji
 • Zarządzanie arkuszami
 • Wstawianie i akceptowanie danych

Lekcja 4a - Formatowanie komórek -cz. I formatowanie liczbowe (13:37)

demo lekcji
 • Formatowanie danych
 • Formatowanie daty i czasu

Lekcja 4b - Formatowanie komórek - cz. II formatowanie niestandardowe (14:02)

demo lekcji
 • Czas i data - różnice
 • Podstawy formatowania

Lekcja 5 - Ciągi i listy niestandardowe (12:19)

demo lekcji
 • Ciągi w Excelu
 • Listy niestandardowe

Lekcja 6 - Formuły, wstęp do odwołań (9:32)

demo lekcji
 • Wstawianie prostych formuł
 • Odwołania względne
 • Odwołania bezwzględne

Lekcja 7 - Odwołanie mieszane (11:18)

demo lekcji
 • Odwołania mieszane, czyli połączenie odwołania względnego z bezwzględnym

Lekcja 8 - Kolejność wykonywania działań (5:03)

demo lekcji
 • Kolejność operatorów matematycznych
 • Opcja szacowania formuły

Lekcja 9 - Pasek informacyjny (7:19)

demo lekcji
 • Tryb wstawiania w Excelu
 • Obliczenia w pasku informacyjnym
 • Tryby widoku w pasku informacyjnym
 • Pasek zoomu w pasku informacyjnym i dopasowanie do zaznaczenia

Lekcja 10 - Złota zasada (6:36)

demo lekcji
 • Dlaczego pewne wartości lepiej wstawiać w komórki, a inne można wpisywać na stałe w formuły
 • Przykład dla szacowania zysków z roku produkcji fabryk
 • przykład dla obliczania pensji pracownika na podstawie godziny we i wy oraz stawki za godzinę, przypomnienie o zapisie czasu w Excelu

Lekcja 11 - Wstawianie i usuwanie kolumn i wierszy (11:43)

demo lekcji
 • Wstawianie i usuwanie wierszy i kolumn
 • Skróty klawiszowe do wstawiania i usuwania
 • Kopiowanie i przenoszenie kolumn i wierszy
 • Klawisze, które pomagają przy kopiowaniu i przesuwaniu kolumn i wierszy

Lekcja 12 - Ukrywanie i odkrywanie kolumn i wierszy (4:01)

demo lekcji
 • Ukrywanie i odkrywanie wierszy i kolumn
 • Skróty klawiszowe do ukrywania i odkrywania

Lekcja 13 - Funkcja SUMA i zakresy (9:00)

demo lekcji
 • Pierwsza funkcja SUMA
 • Skrót klawiszowy do funkcji SUMA
 • Co to zakresy w Excelu i jak ułatwiają Ci życie przy obliczeniach

Lekcja 14 - Łączenie tekstów (4:58)

demo lekcji
 • Funkcja ZŁĄCZ.TEKSTY
 • Wstawianie funkcji - okno argumentów funkcji
 • Ampersand & jako znak do łączenia tekstów

Lekcja 15 - Komentarze (4:24)

demo lekcji
 • Dodawanie komentarzy
 • Prosta edycja komentarzy
 • Usuwanie komentarzy

Lekcja 16 - Opcja wyczyść (2:07)

demo lekcji
 • czyszczenie komentarzy, formatowania, danych oraz wszystkiego na raz

Lekcja 17 - Skróty do menu i pasek szybkiego uruchamiania (8:33)

demo lekcji
 • Skróty do menu
 • Pasek szybkiego uruchamiania
 • Dopasowywanie menu (wstążki)

Lekcja 18 - Blokowanie okienek (3:20)

demo lekcji
 • Blokowanie wierszy i kolumn

Lekcja 19 - Znajdź i zamień (7:48)

demo lekcji
 • Znajdź ciąg tekstowy w komórkach w Excelu
 • Zamień znaki na inne np.: kropki na przecinki
 • Zamień nazwę funkcji i tekst jednocześnie

Lekcja 20 - Wklej i zaznacz specjalnie (6:35)

demo lekcji
 • Mnożenie zakresu przez wartość za pomocą opcji wklej specjalnie
 • Zaznaczanie tylko pustych komórek dzięki opcji zaznacz specjalnie

Lekcja 21 - Dynamiczny nagłówek - scalanie komórek i funkcja TEKST (11:54)

demo lekcji
 • Tworzenie dynamicznego nagłówka łączenie tekstu,
 • Funkcja KWOTA i TEKST
 • Formatowanie liczb
 • Kiedy scalanie komórek się przydaje

Lekcja 22 - Gotowe style formatowania (7:43)

demo lekcji
 • Style komórek
 • Dodawanie własnego stylu
 • Style dla tabel

Lekcja 23 - Tabele w Excelu (13:40)

demo lekcji
 • Przygotowanie danych do tabeli
 • Wstawianie tabel
 • Gotowe style tabel i tworzenie własnego stylu
 • Wstęp do nomenklatury tabel i prosta funkcja w tabeli

Lekcja 24a - Sortowanie cz. I (12:19)

demo lekcji
 • Zasady sortowania
 • Kolejność sortowania i sortowanie po różnych typach danych
 • Okno sortowania i poziomy sortowania
 • Sortowanie po kolorze wypełnienia i kolorze czcionki

Lekcja 24b - Sortowanie cz. II (6:50)

demo lekcji
 • Sortowanie po listach niestandardowych
 • Sortowanie w poziomie

Lekcja 25a - Filtrowanie cz. I (15:06)

demo lekcji
 • Podstawy filtrów
 • Filtry dla dat, tekstu i liczb
 • Łączenie filtrów
 • Usuwanie filtrów

Lekcja 25b - Filtrowanie cz. II (8:43)

demo lekcji
 • Filtrowanie po kolorze wypełnienia lub kolorze czcionki
 • Liczba porządkowa przy filtrowaniu (funkcja SUMY.CZĘŚCIOWE)
 • 2 filtry na jednym arkuszu

Lekcja 26 - Duplikaty (3:09)

demo lekcji
 • Usuwanie duplikatów z pojedynczej kolumny
 • Unikalne wartości składające się z kilku kolumn

Lekcja 27 - Tekst jako kolumny (6:55)

demo lekcji
 • Rozdzielenie imienia i nazwiska
 • 2 symbole rozdzielające
 • Poprawianie daty zapisanej jako tekst

Lekcja 28a - Drukowanie cz. I (10:13)

demo lekcji
 • Podstawowe funkcje drukowania
 • Obszar wydruku i drukowanie na osobnych stronach
 • Drukowanie dużych zbiorów danych - dopasowanie do szerokości 1 strony i powtarzanie
 • Dodwanie nagłówka na każdej stronie

Lekcja 28b - Drukowanie cz. II (7:23)

demo lekcji
 • Nagłówek i stopka przy drukowaniu
 • Układ strony przy drukowaniu
 • Podgląd podziału strony

Lekcja 29a - Wykresy cz. I (8:08)

demo lekcji
 • Wykres kolumnowy i słupkowy
 • Wykresy "śmieciowe"
 • Podstawowe części wykresu
 • Okno formatowania wykresów
 • Maksimum i minimum os oraz jej formatowanie liczbowe

Lekcja 29b - Wykresy cz. II (6:59)

demo lekcji
 • Wykres kołowy
 • Etykiety danych
 • Gdzie znajdziesz łatwy dostęp do elementów wykresu
 • Tytuł wykresu połączony z komórką arkusza

Lekcja 29c - Wykresy cz. III (7:15)

demo lekcji
 • Wykres liniowy
 • Zmiana typu wykresu
 • 2 rodzaje wykresu na jednym oknie wykresu
 • Oś pionowa wartości w tysiącach

Lekcja 30 - Wykresy przebiegu w czasie (5:20)

demo lekcji
 • Wykres liniowy i kołowy
 • Zaznaczanie minimum i maksimum
 • Wykres zysku i strat

Lekcja 31 - Grupowanie wierszy i kolumn (7:14)

demo lekcji
 • Poziomy grupowania
 • Skróty grupowania
 • Automatyczne tworzenie grup (autokonspekt)

Lekcja 32 - Funkcja SUMY.CZĘŚCIOWE (7:50)

demo lekcji
 • Podstawy funkcji SUMY.CZĘŚCIOWE
 • Różnica między argumentem 9 a 109
 • Automatyczne nakładanie sum częściowych na dane

Lekcja 33a - Formatowanie warunkowe cz. I (9:15)

demo lekcji
 • Gotowe style i reguły formatowania warunkowego
 • Okno formatowania warunkowego i kolejność formatowania
 • Zakresy formatowania warunkowego

Lekcja 33b - Formatowanie warunkowe cz. II (8:23)

demo lekcji
 • Okno zarządzania regułami
 • Formatowanie warunkowe wynikające z formuły
 • Formatowanie całego wiersza spełniającego I regułę za pomocą formuły

Lekcja 34 - Funkcja JEŻELI (9:15)

 • Wartości logiczne (PRAWDA I FAŁSZ) oraz symbole porównania
 • Podstawy funkcji JEŻELI
 • Czy sprzedawcy należy się bonus
 • Bonus dla sprzedawców na literę "M"

Lekcja 35 - Poprawność danych (11:18)

demo lekcji
 • Opcja poprawności danych
 • Sprawdzanie liczby w zakresie
 • Tworzenie listy niestandardowej
 • Niestandardowa reguła (formuła)

Lekcja 36 - Funkcja WYSZUKAJ.PIONOWO (7:34)

demo lekcji
 • Jak działa funkcja?
 • Co zwraca, gdy nie znajdzie elementu na liście?
 • Kiedy warto stosować wyszukiwanie przybliżone?

Lekcja 37 - Funkcje SUMA.JEŻELI i SUMA.WARUNKÓW (9:49)

demo lekcji
 • Podstawy funkcji SUMA.JEŻELI
 • Przesuwanie odwołań w formułach
 • Funkcje LICZ.JEŻELI i ŚREDNIA.JEŻELI
 • Funkcje kilku warunków jednocześnie
 • 2 warunki dla kryterium daty

Lekcja 38 - Tabele przestawne (12:29)

demo lekcji
 • Wstawianie tabeli przestawnych
 • Zmiana formatowania tabeli przestawnej
 • Przestawianie tabeli przestawnych
 • Grupowanie dat i liczb
 • Różne funkcje przy tabeli przestawnej

Lekcja 39 - Nazwy (7:11)

demo lekcji
 • Dodawanie nazw dla zakresów
 • Zamiana odwołań do komórek na nazwy
 • Wykorzystanie nazw w formułach
 • Nazwy w tabelach
 • Szybkie nadawanie nazw
Dołącz swoją opinię:

Masz pytania dotyczące kursu?
Zapytaj osób, które kupiły kurs lub zwróć się bezpośrednio do autora.

Zaloguj się, aby skomentować