Kryteria przyjęć II stopnia, niestacjonarne, matematyka, specjalność nauczycielska, Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 1071
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Kryteria przyjęć II stopnia, niestacjonarne, matematyka, specjalność nauczycielska, Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków - strona 1

Fragment notatki:

Studia II stopnia
Notatka to kryteria przyjęć na studia uzupełniające magisterskie na Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie. Niniejsze zasady przyjęć pochodzą z rekrutacji na kierunek matematyka, specjalność nauczycielska. Kryteria dotyczą studiów II stopnia prowadzonych w trybie niestacjonarnym.

Kierunek matematyka
Specjalność nauczycielska
Poziom studiów II stopień
Długość studiów 2 lata
Tryb studiów niestacjonarne
Limit miejsc Liczba miejsc zostanie podana w terminie późniejszym
Wymagane wykształcenie kandydata Studia przewidziane dla absolwentów studiów pierwszego stopnia z dyplomem licencjata lub inżyniera kierunku matematyka, w przypadku braku kwalifikacji pedagogicznych kandydat musi złożyć na piśmie zobowiązania do uzupełnienia kwalifikacji pedagogicznych w przeciągu 1,5 roku.
Kryteria przyjęć Konkurs dyplomów ukończenia studiów pierwszego stopnia.W pierwszej kolejności o przyjęciu na miejsca limitowe decydować będzie ocena na dyplomie. W drugiej kolejności średnia arytmetyczna ocen ze studiów pierwszego stopnia. Kandydaci składają wraz z dokumentami dodatkowo zaświadczenie o średniej ocen ze studiów wydane przez Uczelnię, w której kandydat uzyskał dyplom licencjata lub inżyniera. Jeśli na dyplomie brak informacji o nauczycielskiej specjalności ukończonych studiów, kandydat składa dodatkowo zaświadczenie potwierdzające kwalifikacje pedagogiczne lub pisemne zobowiązanie do uzupełnienia kwalifikacji pedagogicznych w przeciągu 1,5 roku.
Termin rejestracji elektronicznej 1 czerwca - 5 października 2012 r. Termin i miejsce składania dokumentów 17 września - 5 października 2012 r. Miejsce składania dokumentów będzie określone później przez Komisję Rekrutacyjną
Data ogłoszenia listy przyjętych na studia 8 października 2012 r.
Termin i miejsce dokonania wpisu na studia do 11 października 2012 r. Miejsce wpisu na studia będzie określone później przez Komisję Rekrutacyjną
Opłata za semestr nauki Wysokość opłaty zostanie podana w terminie późniejszym
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz