Kreacja pieniadza

Nasza ocena:

5
Pobrań: 63
Wyświetleń: 665
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Kreacja pieniadza - strona 1 Kreacja pieniadza - strona 2

Fragment notatki:

    Kreacja pieniądza bankowego dla opornych - to proste...    Kreacja pieniądza bankowego jest dość prostym procesem, dlatego mo na  spierać się o jego początki. W czasach nowo ytnych niewątpliwie palmę  pierwszeństwa nale y przyznać Włochom. Domy bankowe Wenecji i Genui  funkcjonowały wiele lat wcześniej, nim powstało obecnie powszechnie znane  londyńskie City. Historyczny ślad pierwszeństwa Włochów mo na odnaleźć w  Londynie, Spróbujmy prześledzić historię kreacji pieniądza bankowego.  Załó my,  e  yjesz w trzynastowiecznym mieście włoskim, z zawodu jesteś  złotnikiem, cieszącym się powszechnym zaufaniem mieszkańców oraz  przychylnością lokalnego władcy. Ze względu na twoje umiejętności oceny  zawartości kruszcu w monetach, a tym samym biegłość w ocenie wartości  ró nych monet, mieszkańcy tłumnie odwiedzają twój kantor. Część z nich,  widząc dobrze zabezpieczony skarbczyk oraz dzielnych stra ników, decyduje  się zdeponować posiadane monety.  Załó my,  e oddano ci do depozytu 1000 lirów w złocie. Wtedy wpadasz na  genialny pomysł. Osobom, deponującym monety, zobowiązujesz się zapłacić  określoną sumę pieniędzy (dziś powiemy procent) pod warunkiem,  e nie  wycofają depozytu w ciągu miesiąca. Depozytariuszom wystawiasz kwity  bankierskie na 1000 lirów, przy czym ich okaziciele po miesiącu dostaną  premię w wysokości 2% od zdeponowanej kwoty. Równocześnie po yczamy  posiadane pieniądze, tak e za określoną zapłatę (oczywiście większą ni  ta  przeznaczona na gratyfikację depozytariuszy), kupcom z naszego miasteczka.  Ka dy z nich podpisuje zobowiązanie o zwrocie po yczki po upływie miesiąca,  powiększonej o 4% nale nego nam dochodu. Okazuje się,  e kupcy codziennie  potrzebują tylko części pieniędzy pochodzących z kredytów, dlatego pobierają  w gotówce, powiedzmy, 10% otrzymanej po yczki. Inaczej mówiąc, w skarbcu  pozostaje 900 lirów.   Trudno oprzeć się pokusie udzielenia następnych kredytów na kwotę 900 lirów.  Jeśli nowi kredytobiorcy, podobnie jak poprzedni, wypłacą w brzęczącej  monecie tylko 10%, to w skarbcu nadal zostanie 810 lirów. Procedurę  udzielania kredytów mo na powtórzyć. W rezultacie ich kwota znacznie  przekracza początkowo zdeponowane monety. Kluczem do uzyskania  mno nikowego efektu jest tylko częściowa wypłata w gotówce przyznanej  kwoty kredytu. O ten efekt mo emy zadbać, oświadczając naszym  kredytobiorcom,  e część pieniędzy z przyznanego kredytu, które pozostawią w  naszym kantorze, będzie oprocentowana na 1%. Kupiec będzie wypłacał tylko 

(…)


ryzyko kreowania pieniądza bankowego? Otó w tym, e pewnego dnia zgłosi
się więcej klientów po pieniądze, ni bank posiada ich w skarbcu. Mówimy
wtedy, e utracił on płynność, czyli zdolność wypłaty pieniędzy na ądanie
swoich klientów. Ryzyko płynności powinno być przez bank ściśle
kontrolowane. Inaczej mówiąc, bank powinien umieć oszacować, ilu klientów
zgłosi się po pieniądze danego dnia. Trzeba równie…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz