Koszty a produkcja - Funkcja produkcji

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 609
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Koszty a produkcja - Funkcja produkcji  - strona 1

Fragment notatki:

KOSZTY A PRODUKCJA
Max. zysków (min. strat)jest możliwa przy wykorzystaniu reguły produkcji.
MC = MR
Krzywe kosztów i utargów krańcowych wykorzystywane w analizie marginalnej nie umożliwiają decyzji o zaniechaniu produkcji e przypadku gdy firma generuje straty.
Ponadto analiza wymaga uwzględnienia kosztów krótko i długo-okresowych.
Funkcja produkcji określa max. rozmiary produkcji jakie są możliwe do osiągnięcia przy różnym poziomie nakładów. Stanowi zatem zbiór technicznie efektywnych metod wytwarzania. Metoda uznana za nie efektywną jest metodą wymagającą dodatkowego zużycia czynników produkcji.
Dla rozpatrzenia problemu wyboru technologii posługujemy się następującymi pojęciami:
Technologia-określona metoda łączenia czynników produkcji w procesie wytwarzania dóbr.
Technika- zbiór wszystkich znanych technologii
Funkcja produkcji- zbiór wszystkich technicznie efektywnych technologii produkcji.
Postęp techniczny-wynalazek lub udoskonalenie organizacyjne, które pozwala na uzyskanie danej wielkości produkcji przy niższym poziomie nakładów.
Uzyskane dzięki postępowi technicznemu zmiany w zestawie efektywnych metod wytwarzania prowadzą do zmian funkcji produkcji.
Badanie funkcji podaży obejmuje 2 etapy:
1.opanowanie teorii podaży przy założeniu danego poziomu techniki
2.badanie w jaki sposób na decyzje produkcyjne przedsiębiorstwa wpływa postep techniczny.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz