Korzyści komparatywne- wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 840
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Korzyści komparatywne- wykład - strona 1

Fragment notatki:

KORZYŚCI KOMPARATYWNE
Zadanie 1
1. Przyjmijmy, że w kraju A i kraju B zatrudnionych jest po 1000 robotników pracujących w gałęzi przemysłu produkującego radiomagnetofony i telewizory. Kraje te nie specjalizują się i nie handlują ze sobą, lecz zatrudniają po 500 robotników w każdej z gałęzi przemysłu.
a) ile wynosi całkowita produkcja radiomagnetofonów i telewizorów w każdym kraju jeżeli:
w kraju A jeden robotnik wytworzy 20 radiomagnetofonów i 40 telewizorów,
w kraju B jeden robotnik wytworzy 32 radiomagnetofony i 16 telewizorów.
b) ile wynosi łączna produkcja radiomagnetofonów i telewizorów?
2. Przyjmijmy teraz, że każdy kraj wyspecjalizuje się w produkcji tego dobra, w którego produkcji posiada korzyści absolutne i przy tej produkcji zatrudni 1000 robotników.
a) ile wynosi całkowita produkcja radiomagnetofonów i telewizorów?
b) o ile wzrosła całkowita produkcja dzięki specjalizacji?
3. Przyjmijmy, że kraje po wyspecjalizowaniu się handlują między sobą i wykorzystują kurs wymiany jeden radiomagnetofon za jeden telewizor. Wykaż, że obydwa kraje mogą mieć więcej radiomagnetofonów i telewizorów niż przed specjalizacją i wymianą.
Zadanie 2 Koszty produkcji dwóch różnych dóbr w dwóch różnych krajach kształtowały się następująco:
Koszty produkcji w zł:
1 pary butów 1 bluzki
Kraj A 200,00 50,00
Kraj B 160,00 80,00
Pytania:
1. Który kraj jest bardziej efektywny w produkcji: a) butów, b) bluzek.
2. Z ilu bluzek trzeba zrezygnować, aby wyprodukować 1 parę butów:
a) w kraju A, b) w kraju B.
3. Który z krajów ma niższe koszty alternatywne w produkcji bluzek?
4. Jeżeli te dwa kraje zdecydują się na specjalizację i handel ze sobą, to w zakresie jakiego dobra powinien wyspecjalizować się :
a) kraj A, b) kraj B.
5. Przedstaw graficznie korzyści komparatywne za pomocą krzywej możliwości produkcyjnych zakładając, że koszty produkcji w obu krajach wyniosą po 2400 złotych . Zadanie 3
Wybierz poprawne określenie:
Handel międzynarodowy jest korzystny dla (niektórych/wszystkich) krajów, biorących w nim udział. Podstawą handlu międzynarodowego jest zasada przewagi (absolutnej/względnej). Poszczególne kraje powinny specjalizować się w tych dziedzinach, w których dysponują przewagą (absolutną/względną). Jeżeli taka specjalizacja jest podejmowana kraje dokonujące specjalizacji są w stanie (osiągać/wyjść poza) granicę krzywych ich możliwości produkcyjnych. (Ma to miejsce? nie ma to miejsca) nawet wtedy gdy kraj dysponuje absolutną przewagą w produkcji wszystkich towarów i usług. Kraje jako całość odnoszą korzyści z handlu. Podmioty gospodarcze z poszczególnych krajów (także/niekoniecznie) zarabiają. Te podmioty, które są w stanie więcej eksportować (tracą/zarabiają), gdyż (popyt na/podaż na) ich produkty (wzrasta/zmniejsza się). Cena tych produktów (wzrasta/obniża się), a zyski (powiększają się/zmniejszają się). Pracownicy firm eksportowych (tracą/korzystają) z uwagi na to, że (popyt na/podaż) ich usługi/ich usług (rośnie/obniża się), podobnie jak ma to miejsce z dochodami. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz