Kora nadnerczy

Nasza ocena:

3
Pobrań: 84
Wyświetleń: 2478
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Kora nadnerczy - strona 1 Kora nadnerczy - strona 2 Kora nadnerczy - strona 3

Fragment notatki:


1 Nadnercza ( glandulae adrenalis) Kora nadnerczy warstwa kł ębkowata ( zona glomerulosa ) 5-10% warstwa pasmowata ( zona fasciculata ) 75% warstwa siatkowata ( zona reticularis ) 10% Rdze ń nadnerczy Nadnercza Schemat nadnerczy, widok od tyłu, Wikipedia Kora nadnerczy: warstwa kłębkowata mineralokortykoidy (aldosteron,  deoksykortykosteron - DOC) zwi ększają wchłanianie zwrotne sodu i wody oraz wydalanie potasu i jonu wodorowego w kanalikach nerkowych Aldosteron synergistycznie z angiotensyn ą II powoduje przerost, przebudow ę i włóknienie serca i ściany naczyniowej oraz upośledza czynno ść śródbłonka Kora nadnerczy: warstwa pasmowata Glikokortykosteroidy (kortyzol, kortyzon) gospodarka węglowodanowa : zwi ększenie stęŜenia glukozy - aktywacja glukoneogenezy w wątrobie, nasilanie syntezy glikogenu w w ątrobie, zwiększenie oporności na insulin ę - zmniejszenie zuŜycia glukozy na obwodzie gospodarka białkowa: zwi ększony katabolizm białek w tkankach obwodowych, pobudzanie syntezy białek w w ątrobie gospodarka lipidowa : lipoliza Kora nadnerczy: warstwa pasmowata Glikokortykosteroidy (kortyzol, kortyzon) gospodarka wodno-elektrolitowa: zwi ększenie wchłaniania zwrotnego sodu i wody, nasilanie wydalania potasu w cewkach nerkowych, zwi ększanie przes ączania kł ębuszkowego gospodarka Ca-P (osteoporoza) działanie przeciwzapalne i immunosupresyjne zwiększają odpowiedź na katecholaminy zmniejszają tworzenie kolagenu HORMONY STRESU Kora nadnerczy: warstwa siatkowata androgeny nadnerczowe (dehydroepiandrosteron – DHEA, androstendion) – synteza pobudzana przez ACTH (siarczan dehydroepiandrosteronu – DHEA-S powstaje z DHEA w wątrobie i nerkach) – synteza niezaleŜna od ACTH Ponadto z nadnerczy jest wydzielany testosteron 2 Kora nadnerczy: warstwa siatkowata W  adrenarche  znacznie zwi ększa się wydzielanie DHE - rozwój owłosienia łonowego i pachowego Najwi ększe stęŜenie DHE i DHEA-S ok. 30 r. Ŝ. Badania laboratoryjne Aldosteron i aktywno ść reninowa osocza (w warunkach spoczynkowych i  w testach dynamicznych ) Wydzielanie aldosteronu z moczem DOC w surowicy Kortyzol w surowicy (poranny) Profil dobowy kortyzolu (rytm dobowy) Kortyzol, 17-OH-kortykosteroidy, wolne kortykoidy w dobowej  zbiórce moczu Profil ACTH (rytm dobowy) Kortyzol w ślinie DHEA, DHEA-S, androstendion, 17-OH-progesteron, testosteron 17-KS (17-ketosteroidy) wysokie st ęŜenia DHEA i DHEA-S oraz zwiększone wydalanie KS w dzm.  stwierdza si ę w raku nadnerczy, guzach wirylizujących nadnerczy, w WPN  z niedoborem 21-hydroksylazy lub 11

(…)

… (50%)
Hiperaldosteronizm rodzinny (mutacje genowe)
typ I – hiperaldosteronizm poddający się leczeniu glikokortykoidami
(hiperaldosteronizm wraŜliwy na deksametazon)
typ II – nie zaleŜy od ACTH
Rak kory nadnerczy wydzielający aldosteron
(<1%)
Zespół Conna
Jerome W. Conn - 1955
0,03-1,2% populacji osób z nadciśnieniem
tętniczym
2 x częściej u kobiet
Najczęściej w wieku 30-60 lat
Zwiększona umieralność: nadciśnienie tętnicze,
hipokaliemia
Hiperaldosteronizm
diagnostyka (1)
Hipokaliemia (?)
Zwiększone wydalanie potasu z moczem (>30
mmol/dobę)
Hipernatremia
Hipomagnezemia
Zasadowica metaboliczna
Hiperaldosteronizm etiologia
Wtórny
Utrata sodu
Hipowolemia
ZwęŜenie tętnicy nerkowej
Guzy produkujące reninę
Niewydolność wątroby
Niewydolność krąŜenia
Hiperaldosteronizm objawy
nadciśnienie tętnicze krwi, często…
… niedoczynność nadnerczy:
nagle, znaczne osłabienie, bóle brzucha,
biegunka,
wymioty,
obniŜenie
ciśnienia
tętniczego, tachykardia, odwodnienie, objawy
hipoglikemii,
drgawki
>>>>>
utrata
przytomności, śpiączka, śmierć
Choroba Addisona etiologia
Autoimmunizacja (70-90%)
Gruźlica
Inne choroby zakaźne
Nowotwory
Zaburzenia metaboliczne
Zaburzenia wrodzone
Po krwotoku do obu nadnerczy
Niedoczynność kory nadnerczy…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz