Kompetencje menadżerskie i kultura organizacyjna - C. J. Constable

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 812
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Kompetencje menadżerskie i kultura organizacyjna - C. J. Constable - strona 1 Kompetencje menadżerskie i kultura organizacyjna - C. J. Constable - strona 2 Kompetencje menadżerskie i kultura organizacyjna - C. J. Constable - strona 3

Fragment notatki:

      Kompetencje menedżerskie i kultura organizacyjna - wyniki badań
    Jedną z cech charakterystycznych dla dzisiejszego biznesu jest zauważalna zgodność poglądów na temat wzrastających wymagań, które stoją przed menedżerami. Ogólnie uznaje się znaczenie stałego podnoszenia umiejętności w grupie ludzi tworzących rdzeń firmy, od których zależą jej losy. Wysoki poziom organizacji jest przede wszystkim wynikiem doskonałego zarządzania, które realizują kompetentni menedżerowie. Według C. J. Constable (1988), że „ kompetencje są zdolnościami do wykorzy­stywania wiedzy i umiejętności służących efektywnemu pełnieniu roli menedżera. Stąd wszystkie umiejętności menedżerskie mogą być kompetencjami, gdy są efektywnie wykorzystywane ”. Kompetencje są pojęciem szerszym niż umiejętności, a samo nabycie umiejętności, nie jest warunkiem wystarczającym do tego aby, menedżer był kompetentny. Kompetentny menedżer to pracownik, który dzięki odpowiedniej postawie i cechom osobistym będzie chciał i potrafił pozytywnie wykorzystać umiejętności. Istotną rolę odgrywają tu postawy i motywacja np. jednostka posiada pożądane umiejętności, jednak nie widzi motywacji aby się nimi wykazać. Kompetentny menedżer to osoba, która bardzo dobrze wykonuje swoją pracę, posiada stosowną wiedzę i umiejętności i potrafi je właściwie wykorzystać. Poziom kompetencji jest zależny od posiadanej wiedzy, na którą składają się zdolności osobiste, kwalifikacje i doświadczenie, umiejętność ich wykorzystania i wreszcie postawa i motywacja. Wiele definicji kompetencji podkreśla ich aspekt sprawnościowy np. A. Gick i M. Tarczyńskiej według których „kompetencje są definiowane jako wiedza, umiejętności, zachowania, przymioty i postawy wyróżniające tych, którzy osiągają najwyższą efektywność (Gick A, Tarczyńska M, 1999, s.45). Kompetentny menedżer więc jest menedżerem, który bardzo dobrze wykonuje swoją pracę, a posiadane przez niego umiejętności i postawy wpływają na osiągane przez niego rezultaty. Artykuł ma na celu zaprezentowanie wyników badań w zakresie diagnozy kompetencji menedżerskich. Badania przeprowadzono w latach 1997 - 98. W badaniach przyjęto założenia:
1.      Kompetencje menedżerskie można diagnozować. Kompetencje wiążą się ze sprawnością działania menedżera. Na kompetencje składają się różne umiejętności. 2.      Na kompetencje menedżerskie wpływa wiele zmiennych przede wszystkim: cechy osobowościowe i indywidualne predyspozycje, postawy, edukacja formalna, doświadczenia zawodowe, czynniki kulturowe. 3.      W praktyce polskich przedsiębiorstw zbyt mało uwagi poświęca się zagadnieniom doskonalenia menedżerów i potencjału społecznego.

(…)

… umiejętności są umiejętności komunikacji interpersonalnej. Menedżerowie przywiązują dużą uwagę do komunikacji interpersonalnej jednak mało robią aby zwiększyć sprawność funkcjonowania obiegu informacji w organizacji, w tym sensie, że rzadko organizują spotkania informacyjne. Wyniki dotyczące czynników utrudniających pracę menedżerom, pokazują, że kluczową barierą jest dla nich brak przepływu informacji…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz