Klasyfikacja funkcjonalna planów gospodarki wodnej na zbiornikach-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 105
Wyświetleń: 896
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Klasyfikacja funkcjonalna planów gospodarki wodnej na zbiornikach-opracowanie - strona 1 Klasyfikacja funkcjonalna planów gospodarki wodnej na zbiornikach-opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

Klasyfikacja funkcjonalna planów gospodarki wodnej na zbiornikach:
1) Plan regulacji odpływu - opracowany z danych hydrologicznych z minionego wielolecia. Celem tego planu jest:
ustalenie pojemności zbiornika
podział pojemności na warstwy funkcjonalne
określenie danych do wymiarowania urządzeń zrzutowych
ustalenie danych do opracowania instrukcji eksploatacji zbiornika
określenie danych do obliczeń fali spiętrzenia w przypadku ewentualnej awarii zapory czołowej zbiornika
2) Plan regulacji operacyjnej - dotyczy gospodarki woda na zbiornikach w warunkach eksploatacji .
Wykorzystuje się tutaj:
bieżące obserwacje hydrologiczne
ustalenia zawarte w instrukcji gospodarki wodnej zbiornika
Na podstawie w/w informacji określa się:
najkorzystniejsze warunki korzystania z wód zbiornika
warunki bezpiecznego odprowadzania wód w okresie przejścia fali powodziowej przez zbiornik
Klasyfikacja zbiorników wg okresów wyrównania Regulacja roczna - polega na przerzucie wody z okresów nadmiaru do okresu niedoboru i ten proces odbywa się w zamkniętym cyklu rocznym. Wyróżniamy tutaj:
wyrównanie roczne zupełne
wyrównanie roczne niezupełne
Regulacja wieloletnia - polega na przerzucie nadmiaru w okresie mokrym do okresu niedoboru w latach suchych. To wyrównanie wieloletnie przedstawia się jako wyrównanie średnich rocznych odpływów Qśr na średni odpływ wieloletni Qo Qo - średni odpływ z wielolecia
Regulacje wieloletnie stosuje się na największych zbiornikach na świecie.
Regulacja dobowa odpływu - występuje w przypadku zmiennego zapotrzebowania na wodę w ciągu doby. Przepływ w rzekach w ciągu doby możemy traktować jako stały, za wyjątkiem przejścia fali wezbrań na małych ciekach. Ze względu na krótki okres wyrównania, pojemności zbiorników dobowych są bardzo małe w porównaniu z pojemnościami zbiorników pracujących w cyklu rocznym.
Regulacja roczna kombinowana z dobową - ma to miejsce w przypadku zbiorników wielozadaniowych. Dobową zmiennością zapotrzebowania na wodę charakteryzują się tacy odbiorcy jak wodociągi, energetyka wodna, częściowo rolnictwo. W tych przypadkach zaangażowana jest cienka warstwa wody o niewielkiej pojemności i w niektórych przypadkach może to być pominięte.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz