Klaswyfikacja pól komutacyjnych

Nasza ocena:

3
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1134
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Klaswyfikacja pól komutacyjnych - strona 1

Fragment notatki:


POLA KOMUACYJNE    Klaswyfikacja pól komutacyjnych:  Podział ze względu na sposób rozdziału dróg rozmównych    Z rozdziałem przestrzennym (połączenia są realizowane przez fizycznie oddzielone drogi)    Z rozdziałem czasowym (komutowane przez zmianę ich pozycji czasowych)    Z rozdziałem częstotliwościowym (przydzielenie poszczególnym kanałom różnych f nośnych)  Podział ze względu na liczbę sekcji  (Ewa ma notkę, że to trzeba umied)  Pola jednosekcyjne  Pola dwusekcyjne      (64*64=4096)      Podział ze względu na sposób przyłączenia urządzeo koocowych    Pola dwustronne (rozróżniamy wejście i wyjście)    Pola mieszane    Pola jednostronne ( tabeli poniżej)  o  Trójkątne    o  Z połączeniami pętlowymi    o  Z połączeniami wyjśd          „Trójkątne” pole Closa  Nigdzie nie ma nic szczegółowego. Po prostu  komutatory trójkątne i ot cała filozofia…no i Clos na to  wpadł, więc pole szwabskie.    Z połączeniami pętlowymi      Z połączeniami wyjśd  Ja  z  Ewą  twierdzimy,  że  to  trójkątne,  gdzie  wyjście  może byd równie dobrze wejściem.  Nigdzie  nie  ma  rysunku,  ale  chodzi  o  to,  że  się  wyjścia łączy :D także, chyba nic ważnego.      Podział ze względu na kierunek przepływu informacji w polu:    Jednokierunkowe (od wejśd do wyjśd, zazwyczaj cyfrowe)    Dwukierunkowe (np. pola przestrzenne ze stykami metalicznymi)  Pola (q1,q2) – połączeniowe  I – zbiór wejśd  O – zbiór wyjśd  Parą  połączeniową  jest  para  (T1,T2):  T1  c  I,  T2  c  O,  taka  że  każde  wyjście  należące  do  zbioru  T1  ma  byd  połączone  z  każdym  z  wyjśd  należących  do  zbioru  T2.  W  polu  komutacyjnym  (q1,q2)  –  połączeniowym  mamy  do  czynienia  z  parami  połączeniowymi  (T1,T2), |T1|≤q1, |T2|≤q2.      Podział ze względu na występowanie stanów blokady    Stan  blokady  pola  komutacyjnego   stan,  w  którym  nie  można  zestawid  połączenia  między  dowolną  parą:  wolne  wejście  –  wolne  wyjście,  a  jednocześnie  dla  rozpatrywanego  pola  istnieją  stany,  w  których  zestawienie  takiego  połączenia  jest  możliwe  (istnieje  dostępnośd  wejście  –  wyjście)     Pola nieblokowalne w wąskiem sensie  (Nie ma blokad)    Pola nieblokowalne w szerokim sensie  (są blokady,ale się da wyeliminowad)    Pola przepakowywalne  (Przepakowuje na szybkości, żeby nie wystąpiła blokada) 

(…)

… srodkowej:
Optymalizacja dyskretna
Optymalizacja ciągła i związane z nią zaokrąglanie wyników mogą byd źródłem błędów
Ponieważ pole wielosekcyjne ma strukturę hierarchiczną, zagadnienie optymalizacji można
potraktowad jako wielostopniowy problem decyzyjny i rozwiązad wykorzystując metodę
programowania dynamicznego. Metoda ta jest oparta na zasadzie optymalności Bellmana:
Strategia optymalna ma tę…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz