Kazus cywilno rzeczowy - zadanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1218
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Kazus cywilno rzeczowy - zadanie  - strona 1 Kazus cywilno rzeczowy - zadanie  - strona 2

Fragment notatki:

ZADANIE.
Dnia 8 stycznia 1994 r. powódka Krystyna P. i jej mąż Zbigniew P. zawarli z Bankiem Spółdzielczym w B. w formie aktu notarialnego umowę, w której oświadczyli wolę przeniesienia na rzecz tego Banku własności nieruchomości uregulowanej w księdze wieczystej Kw nr 12345, obejmującej działkę o obszarze 781 m2 z zabudowaniami, na zabezpieczenie udzielanych im przez Bank kredytów. Na przeniesienie własności nabywca „wyraził zgodę” i jednocześnie zobowiązał się do korzystania z nieruchomości jedynie w granicach uzasadnionych zabezpieczeniem spłaty kredytów, a ponadto zobowiązał się do przeniesienia z powrotem na Krystynę i Zbigniewa małżonków P. własności nieruchomości pod warunkiem całkowitej spłaty kredytów. Bank wyraził też zgodę na bezpłatne użytkowanie nieruchomości przez zbywców w okresie spłacania otrzymanych kredytów.
W dniu 13 lutego 1997 r. powódka Krystyna P. wystąpiła przeciwko Bankowi Spółdzielczemu w K., Oddziałowi w B. z powództwem o stwierdzenie nieważności wymienionej na wstępie umowy jako sprzecznej z prawem. Sąd Wojewódzki w Tarnowie wyrokiem z dnia 16 grudnia 1997 r. przychylił się do pozwu. Sąd ten uznał, że czynność ta jest sprzeczna z przepisem art. 157 § 1 kc. Własność nieruchomości przeniesiona bowiem została na rzecz pozwanego Banku po warunkiem spłacenia kredytów, co jest czynnością sprzeczną z prawem.
Wskaż, kto ma rację w tym sporze. Odpowiedź uzasadnij.
A oto odpowiedź:
Przedmiotowa sprawa dotyczy przeniesienia własności nieruchomości z jednego podmiotu na inny. Zagadnienie to regulowane jest przepisami Kodeksu cywilnego - księgi drugiej - PRAWA RZECZOWE, w dziale III - NABYCIE I UTRATA WŁASNOŚCI, rozdział I - PRZENIESIENIE WŁASNOŚCI. Rozdział ten zaczyna się od art. 155, który wyraża podstawową zasadę przeniesienia własności: umowa, której celem jest przeniesienie własności z jednego podmiotu na inny, przenosi tę własność automatycznie, z chwilą zawarcia. Oznacza to, że już samo zawarcie umowy przenosi własność, jeżeli chodzi o własność rzeczy oznaczonej co to tożsamości. Jeśli chodziłoby o przeniesienie własności rzeczy oznaczonej co do gatunku - wówczas, oprócz zawarcia umowy, do przeniesienia własności sprzedawca musiałby jeszcze oddać rzecz nabywcy. W omawianej sprawie chodzi o przeniesienie własności nieruchomości - zatem rzeczy oznaczonej co do tożsamości. W tej sytuacji należy stosować zasadę, że umowa dotycząca przeniesienia własności nieruchomości automatycznie te własność przenosi, z chwilą jej zawarcia. Z powyższego kazusu wynika, że małżonkowie zawarli umowę z bankiem dotyczącą przeniesienia własności nieruchomości na bank, co miało stanowić dla banku zabezpieczenie spłaty udzielonego małżonkom kredytu. Ta część sprawy jest zatem prosta - umowa przeniosła na bank własność nieruchomości z chwilą podpisania aktu notarialnego (pamiętajmy o art. 158 Kodeksu cywilnego, który stwierdza, że w takiej sytuacji umowa musi mieć formę aktu notarialnego!). Małżonka kwestionuje natomiast ten fakt, bo twierdzi, ze umowa ta zawiera warunek. Tymczasem - zgodnie z art. 157 § 1 Kodeksu cywilnego - w ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz