Kapitał ludzki - wykład

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 539
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Kapitał ludzki - wykład - strona 1

Fragment notatki:

KAPITAŁ LUDZKI, DYSKRYMINACJI I ZWIĄZKI ZAWODOWE . -ludność kolorowa zarabia mniej nawet po uwzględnieniu różnic w wykształceniu i doświadczeniu zawodowym, jest to ewidentny dowód dyskryminacji na rynku pracy
-w gałęziach o stuprocentowym udziale pracowników fizycznych w związkach zawodowych płaca jest wyższa, niż w sytuacji, w której nie byłoby tam związków. W przypadku pracowników umysłowych w gałęziach o wysokim stopniu zaangażowania związkowego jest odwrotnie. Ich płace są niższe
-kapitał ludzki - to nagromadzony przez pracownika zasób wiedzy fachowej doświadczenia i umiejętności. O jego wartości decydują stwarzane przezeń możliwości uzyskiwania dochodów w przyszłości. Kapitał ten wynika z poczynionych w przeszłości inwestycji, a jego cel to przynoszenie dochodów w przyszłości
-teoria kapitału ludzkiego -zakłada, że różnice w płacach są odbiciem różnic w wydajności poszczególnych pracowników. Pracownicy wykwalifikowani, o wyższej wydajności zarabiają więcej
-istnieją dwie interpretacje faktu, ze ludzie lepiej wykształceni zarabiają lepiej:
1)wykształcenie bezpośrednio podnosi wydajność pracowników, co z kolei pozwala mu prędzej czy później uzyskać lepsze zarobki
2)wykształcenie nie wpływa na sprawność zawodowa, a przez to na wydajność pracownika. Ludzie różnią się raczej wrodzonymi predyspozycjami.
-pracownicy z wyższym wykształceniem są wprawdzie wydajniejsi, jednak przedsiębiorstwa zatrudniające ich podlegają prawu malejących przychodów
-jeżeli wartość zaktualizowana korzyści jakkolwiek byśmy ją obliczyli, przewyższa wartość zaktualizowana poniesionych kosztów, to inwestycja w wykształcenie , mająca na celu powiększenie zasobu wiedzy i kwalifikacji ma uzasadnienie
- analiza kosztów i korzyści - jest procedurą ułatwiającą podejmowanie długofalowych decyzji. Decyzja jest prawidłowa, gdy wynika z porównania zaktualizowanej wartości kosztów ze zaktualizowana wartością korzyści
-podejmowanie dalszej nauki przez jednostki wynika z:
1)ogólną wielkością oczekiwanych w przyszłości dochodów(wraz z uznaniem pozapieniężnych korzyści z kształcenia)
2)poziomu bezrobocia
3)wartości zaktualizowanej dodatkowego dochodu absolwentów uniwersytetu pomniejszonej o wartość dochodu utraconego w skutek niepodjęcia pracy bezpośrednio po ukończeniu szkoły
-jeżeli wykształcenie jest dobrem nominalnym mająca samoistna wartość konsumpcyjną, to popyt na nie będzie wzrastał w miarę wzrostu dochodów.
-wyróżniamy dwa typy kwalifikacji:
-kwalifikacje specjalistyczne dla danego przedsiębiorstwa- wpływają na zwiększenie wydajności danego pracownika tylko wtedy, gdy pracuje on w danym przedsiębiorstwie
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz