język niemiecki -podstawy

Nasza ocena:

5
Pobrań: 2569
Wyświetleń: 5285
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
język niemiecki -podstawy - strona 1 język niemiecki -podstawy - strona 2 język niemiecki -podstawy - strona 3

Fragment notatki:


LICZBY: 0 - null 1 - eins 2 - zwei 3 - drei 4 - vier 5 - fünf 6 - sechs 7 - sieben 8 - acht 9 - neun 10 - zehn 11 - elf 12 - zwölf 13 - dreizehn 14 - vierzehn 15 - fünfzehn 16 - sechzehn 17 - siebzehn 18 - achtzehn 19 - neunzehn 20 - zwanzig 21 - einundzwanzig 22 - zweiundzwanzig 23 - dreiundzwanzig 24 - vierundzwanzig 25 - fünfundzwanzig 26 - sechsundzwanzig 27 - siebenundzwanzig 28 - achtundzwanzig 29 - neunundzwanzig 30 - dreißig 31 - einunddreißig 32 - zweiunddreißig 33 - dreiunddreißig 34 - vierunddreißig 35 - fünfunddreißig 36 - sechsunddreißig 37 - siebenunddreißig 38 - achtunddreißig 39 - neununddreißig 40 - vierzig 41 - einundvierzig 42 - zweiundvierzig 43 - dreiundvierzig 44 - vierundvierzig 45 - fünfundvierzig 46 - sechsundvierzig 47 - siebenundvierzig 48 - achtundvierzig 49 - neunundvierzig 50 - fünfzig 51 - einundfünfzig 52 - zweiundfünfzig 53 - dreiundfünfzig 54 - vierundfünfzig 55 - fünfundfünfzig 56 - sechsundfünfzig 57 - siebenundfünfzig 58 - achtundfünfzig 59 - neunundfünfzig 60 - sechzig 61 - einundsechzig 62 - zweiundsechzig 63 - dreiundsechzig 64 - vierundsechzig 65 - fünfundsechzig 66 - sechsundsechzig 67 - siebenundsechzig 68 - achtundsechzig 69 - neunundsechzig 70 - siebzig 71 - einundsiebzig 72 - zweiundsiebzig 73 - dreiundsiebzig 74 - vierundsiebzig 75 - fünfundsiebzig 76 - sechsundsiebzig 77 - siebenundsiebzig 78 - achtundsiebzig 79 - neunundsiebzig 80 - achtzig 81 - einundachtzig 82 - zweiundachtzig 83 - dreiundachtzig 84 - vierundachtzig 85 - fünfundachtzig 86 - sechsundachtzig 87 - siebenundachtzig 88 - achtundachtzig 89 - neunundachtzig 90 - neunzig 91 - einundneunzig 92 - zweiundneunzig 93 - dreiundneunzig 94 - vierundneunzig 95 - fünfundneunzig 96 - sechsundneunzig 97 - siebenundneunzig 98 - achtundneunzig 99 - neunundneunzig 100 - (ein)hundert
LICZEBNIKI: 1- der erste 2- der zweite 3- der dritte 4- der vierte 5- der fünfte 6- der sechste 7- der siebte 8- der achte 9- der neunte 10- der zehnte 11- der elfte 12- der zwölfte 13- der dreizehnte 14- der vierzehnte 15- der fünfzehnte 16- der sechzehnte 17- der siebzehnte 18- der achtzehnte 19- der neunzehnte
20 - der zwanzigste 21 - der einundzwanzigste 22 - der zweiundzwanzigste 23 - der dreiundzwanzigste
GODZINY: Wie viel Uhr ist es? - Która jest godzina? 11:23 - Es ist elf(11) Uhr dreiundzwanzig(23) 8:57 -  Es ist acht(8) Uhr siebenundfünfzig(57) 9:15 - Es ist Viertel(kwadrans) nach(po) neun(9) 15:30 - Es ist halb(wpół do) sechzehn(16) Odpowiadanie : 1:00 Uhr
ein Uhr pierwsza 2:00 Uhr
zwei Uhr druga nach po vor przed Viertel

(…)

… Februar - luty März - marzec April - kwiecień Mai - maj Juni - czerwiec Juli - lipiec August - sierpień September - wrzesień Oktober - październik November - listopad Dezember - grudzień
“Im Januar…”
DNI TYGODNIA
Montag - poniedziałek Dienstag- wtorek Mittwoch - środa Donnerstag - czwartek Freitag - piątek Samstag - sobota Sonntag - niedziela
„Am Montag…”
PORY ROKU
der Frühling - wiosna, der Sommer…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz