Jakość życia osób przewlekle chorych - prezentacja studenta

Nasza ocena:

5
Pobrań: 378
Wyświetleń: 3255
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Jakość życia osób przewlekle chorych - prezentacja studenta - strona 1 Jakość życia osób przewlekle chorych - prezentacja studenta - strona 2 Jakość życia osób przewlekle chorych - prezentacja studenta - strona 3

Fragment notatki:

Definicja wg. WHO
Percepcja przez jednostkę jej pozycji w życiu, w
kontekście kultury i systemu wartości, w którym żyje i w
relacji do zadań, oczekiwań, standardów, zainteresowań.
Jest to szeroka koncepcja oceniająca w sposób
kompleksowy przez jednostkę jej zdrowia fizycznego,
psychicznego, poziom niezależności relacji ze środowiska
Badania nad jakością życia wg. WHO powinny koncentrować
się przede wszystkim na następujących grupach osób:

Cierpiących na choroby przewlekłe np. epilepsję, choroby
reumatyczne, nowotwory, AIDS, cukrzycę.
Niepełnosprawnych lub chorych terminalnie, stale
korzystających z opieki medycznej i pielęgniarskiej
Żyjących w bardzo silnie stresujących sytuacjach
Z problemami w zakresie rozwoju osobowości
Dzieciach
Definicja wg. S. Ebrahim (1995)
Jakość życia uwarunkowana stanem zdrowia
jest wyznaczona długością życia i
modyfikowana przez niepełnosprawność
fizyczną, funkcjonalne ograniczenia, sposób
postrzegania i społeczne możliwości, które są
określane przez chorobę, zastosowane metody
lub długotrwałe postępowanie terapeutyczne.
Definicja wg. I. Barofsky (1986)
Jakość życia w ujęciu socjologicznym i
ekonomicznym – aspekty wiążące się z
dobrym samopoczuciem, satysfakcją,
szczęściem, tym co ludzie określają jako
„dobre życie”
Definicje w Gerontologii
Pełny sukcesów wiek podeszły
Pozytywne starzenie się
Satysfakcja z życia w wieku podeszłym
Jakość życia = dobre życie
Przyjemność z życia
Osiągana satysfakcja
Dobrostan psychiczny
Pozycja w środowisku
Jakość życia uwarunkowana stanem zdrowia
WYMIAR
OBIEKTYWNY
WYMIAR
SUBIEKTYWNY
• Stan zdrowia i sposób
funkcjonowania
• Status społecznoekonomiczny
• Satysfakcja z życia
• Obraz samego siebie
H. Kunsebeck (1990)
Subiektywne komponenty jakości życia:
Fizyczne (dolegliwości, ból, fizyczne
samopoczucie)
Psychiczne (nadzieja, niepokój, depresje,
poczucie własnej godności)
Społeczne (satysfakcja z pracy, sposób
spędzania wolnego czasu)
Międzyludzkie ( wsparcie społeczne, konflikty z
partnerami, stosunki międzyludzkie)
Obiektywne komponenty jakości życia:Stan zdrowia oceniany na podstawie badań
laboratoryjnych
Diagnoza związana z psychopatologią
Pozycja społeczna, ekonomiczna (dochód, warunki
mieszkaniowe, warunki w pracy, ilość i jakość
kontaktów z otoczeniem, miejsce w strukturze
społecznej)
Jakość życia (SIEGRIST, JUNGE)
Fizyczne
warunki
Psychologiczne
Społeczne
Modele jakości życia
Choroby
przewlekłe
Niepełnosprawność
Kontekst
sytuacyjny
Jakość życia
• Charakterystyka
demograficzno-społeczna
• Struktura społeczna.
Osobowość
Wsparcie społeczne
1.
Umiejętność pokonywania
trudności, adaptacja
2.
Zasoby (zdrowotne,
psychologiczne, społeczne)
3.
Zachowania związane z
pokonywaniem trudności
Strategia pokonywania stresującego wydarzenia życiowego
(niepełnosprawności)
Choroba dziecka
Niepełnosprawność
Kontekst
sytuacyjny
Jakość życia
• Płeć
• Wiek
• Osobowość
• Sytuacja rodzinna (system więzi)
1.

(…)

… łaknienia zaznacza sie istotny
spadek poziomu ogólnej satysfakcji z życia, sytuacji domowej i
rodzinnej.
więcej problemów życiowych, mniej sukcesów i komfortu
psychicznego w sytuacjach społecznych
poczucie satysfakcji z życia i integracji społecznej jest niższe u
osób nieujawniających zaburzeń łaknienia.
kobiety z anoreksją i bulimią
manifestują istotne zakłócenia w
sferze społecznej, przy czym
zakłócenia…
…, pogorszeniem statusu ekonomicznego.
Jakość życiauwarunkowana stanem zdrowia/ socjologia żywienia

chorych z zaburzeniami odżywiania
trudności w gryzieniu, połykaniu posiłków
bulimia, anoreksja
ograniczenia w sprawności funkcjonalnej
niepełnosprawność, wiek starszy (trudności
w przygotowaniu, samodzielnym
spożywaniu, zakupy żywności
Jakość życia a aspekty związane z dieta
 choroby układu krążenia…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz