informatyka - pętle - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 665
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
informatyka - pętle - omówienie  - strona 1 informatyka - pętle - omówienie  - strona 2 informatyka - pętle - omówienie  - strona 3

Fragment notatki:

Sub sumka() Dim a1 As Byte Dim a2 As Byte Dim sum As Byte a1 = Range("A1").Value ' wartość a1 jest pobierana z komórki A1 a2 = Range("B1").Value ' wartość a2 jest pobierana z komórki B1 sum = a1 + a2 ' obliczenie wartości zmiennej sum Range("C1").Value = sum ' kopiowanie wartości zmiennej sum do komórki C1 End Sub
Sub sumka1() Dim a1 As Byte Dim a2 As Byte 'proszę zmieniać typ zadeklarowanych zmiennych i obserwować, co się dzieje Dim sum As Byte
a1 = InputBox("Podaj wartość a1") ' wartość a1 jest pobierana za pomocą okna dialogowego InputBox a2 = InputBox("Podaj wartość a2") ' wartość a2 jest pobierana za pomocą okna dialogowego InputBox sum = a1 + a2 ' obliczenie wartości zmiennej sum MsgBox (sum) ' wartość sum wyświetlona zostaje za pomocą okna dialogowego Message Box ' MsgBox "Obliczono sumę a1 i a2 = " & sum, vbInformation + vbYesNo, "SUMA" End Sub
  Sub oceny() 'napisz procedurę do zamiany punktów na stopnie Dim punkty As Integer, ocena As Single
punkty = InputBox("Wpisz liczbę punktów") 'nadajemy wartość zmiennej punkty If punkty

(…)

… ("Twoja ocena to: " & ocena) End Sub
'Rozwiązanie równania kwadratowego
Function delta(a As Integer, b As Integer, c As Integer) As Integer delta = b ^ 2 - 4 * a * c ' obliczenie wyróżnika równania kwadratowego End Function
'Procedura z parametrami do rozwiązywania równania liniowego Sub liniowe(a As Integer, b As Integer, x) 'x deklarujemy jako Variant, gdyż może przyjąć zarówno wartość liczbową, _ jak i tekstową. Zmienna x umożliwia przekazanie wyniku obliczeń do innej procedury
'Aby uzyskać samodzielną procedurę do rozwiązywania równania liniowego, usuń deklaracje zmiennych z nagłówka i usuń apostrofy, _ znajdujące się przed liniami poniżej
'Dim a As Integer, b As Integer, x
'a = InputBox("Podaj a", "Wprowadzanie danych") 'b = InputBox("Podaj b", "Wprowadzanie danych")
If a = 0 Then     If b = 0 Then             x = "Równanie tożsamościowe"         Else             x = "Równanie sprzeczne"     End If Else     x = -b / a End If 'MsgBox "Rozwiązanie równania liniowego" & Chr(10) & Chr(13) & a & "x + " & b & " = 0" & Chr(10) & Chr(13) & _ "Wynik: x = " & x, vbInformation, "Równanie liniowe" End Sub
'Wśród parametrów MsgBoxa istnieją Chr(10) & Chr(13) 'Funkcja Chr wykonuje operacje związane z kodami (tu 10…
… kwadratowego Sub równanie_kwadratowe() Dim a As Integer, b As Integer, c As Integer, x
Call wprowadź_dane(a, b, c) 'wprowadzamy współczynniki równania kwadratowego If a = 0 Then 'sprawdzamy, czy równanie jet kwadratowe     Call liniowe(b, c, x) 'jeśli nie - wywołujemy procedurę do rozwiązywania równań liniowych     Else 'a jeśli tak ...     Call kwadratowe(a, b, c, x) 'wywołujemy procedurę rozwiązywania…
… n As Byte, komorka n = InputBox("Podaj dzielnik:") For Each komorka In Selection     If komorka.Value Mod n = 0 Then         MsgBox (komorka.Value & " jest podzielne przez " & n)     End If Next End Sub Sub podzielne_przez_n_2() Dim n As Byte, nw As Byte, nk As Byte, i As Byte, j As Byte, k As Byte n = InputBox("Podaj dzielnik:") nw = Selection.Row nk = Selection.Column For i = 1…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz