Safona - strona 3

Podział i opis epok

  • Uniwersytet Warszawski
  • dr Elżbieta Pożoga
  • Historia kultury
Pobrań: 553
Wyświetleń: 1617

". Teokryt- twórca sielanek.. Safona- najwybitniejsza poetka. Kallimach- mistrz drobnych form poetyckich...

Poetyka

  • Uniwersytet Szczeciński
Pobrań: 287
Wyświetleń: 2548

opracowane zagadnienia ZESTAW 1 A. B. A. Informacja stematyzowana a informacja implikowana. Systemy wersyfikacyjne w układzie historycznym i typologicznym. Informacja stematyzowana a informacja implikowana  Zawarta w tekście informacja o mówiących postaciach jest dwojakiego rodzaju: a) informacja ...