Kanony Milla - strona 3

Podstawowe zagadnienia filozoficzne

 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • dr Czesław Wróbel
 • Filozofia
Pobrań: 1043
Wyświetleń: 11872

FILOZOFIAWSTĘP (działy filozofii)Filozofia czyli umiłowanie mądrości jest refleksją nad rzeczywistością. Jako, że rzeczywistość jest bardzo złożona, filozofia, aby ją ogarnąć we wszystkich aspektach dzieli się na wiele dziedzin (działów).Ontologia (metafizyka)zgodnie z Lexicon Philosophorum (1613)...

Opracowanie logiki

 • Logika
Pobrań: 168
Wyświetleń: 2940

Wyróżniamy takie podst. Kanony johna stuarta milla jak: Kanon jedynej zgodności Kanon jedynej różnicy Kanon...

Metododologia

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1603

METODOLOGIA BADAŃ - WYKŁAD 1 (09-10.10.2004) Literatura: Nowak, S. (1970), „Metodologia Badań Socjologicznych”, Warszawa: PWN (1-sza i 2-ga część) Brzeziński, Jerzy (1996), „Metodologia Badań Socjologicznych”, Warszawa: PWN (2-ga część) Sułek, , „Eksperyment w badaniach społecznych”, Encykloped...

Ekonomia instytucjonalna - wykład

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • dr Monika Utzig
 • Ekonomia instytucjonalna
Pobrań: 126
Wyświetleń: 826

szkoły instytucjonalnej, kanon ekonomii instytucjonalnej, Thorstein Veblen, krytyka ekonomii...

Tezy na kolokwium

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • ks. dr Dariusz Sztuk
 • Introdukcja biblijna
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1008

; 181-182) 4. Pojęcie kanonu Pisma. Historia kanonu Starego Testamentu u żydów. (Szlaga B., Wstęp, 72-73...

Geneza i rozwoj gospodarki rynkowej- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ekonomia menedżerska
Pobrań: 406
Wyświetleń: 1435

GENEZA I ROZWÓJ GOSPODARKI RYNKOWEJ Dlaczego ludzie produkują i dzielą dobra? By zaspakajać swoje potrzeb. Produkujemy, bo chcemy konsumować W przeciwnym razie wszyscy zginiemy! W istocie problemy, jakich doświadczamy obecnie, są aktualne od zaledwie 10 tysięcy lat. Datują swój początek od rewolucji...

Pedagogika jako nauka- pedagogika

 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Pedagogika
Pobrań: 399
Wyświetleń: 3577

przyczynowości i rozumowania idukajnego. Opracowane zostały przez J St. Milla i noszą nazwę kanonów. Rodzaje...

Pięć praw robotyki

 • Uniwersytet Szczeciński
 • prof. dr hab. inż. Jerzy Honczarenko
 • Automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych
Pobrań: 7
Wyświetleń: 777

, które są sprzeczne z pierwszym kanonem. Robot musi chronić swoją egzystencję, oprócz tych przypadków...

Kanon myślenia systemowego

 • Politechnika Gdańska
 • Podstawy zarzadzania i organizacji
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1638

Kanon „myślenia systemowego”. Jest to spojrzenie całościowe; wywodzi się od Kartezjusza...