Cytochrom b - strona 3

Biochemia - wykład 12

  • Politechnika Śląska
  • Biochemia
Pobrań: 70
Wyświetleń: 819

się reduktaza FADH2 ubichinon. Kompleks trzeci to są rozmaite cytochromy: b, c1. Kompleks czwarty nosi nazwę...

Wykłady z bioenergetyki

  • Uniwersytet Zielonogórski
  • prof. dr hab. Lidia Latanowicz
  • Bioenergetyka
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1918

0,0 Cytochrom b 0,46 0,04 Cytochrom c 0,64 0,22 Cytochrom c1 0,68 0,26 Cytochrom a 0,97 0,29 Cytochrom...

Fizjologia - zagadnienia

  • Fizjologia
Pobrań: 462
Wyświetleń: 3437

1. ACETYLOKOENZYM A - należy do grupy połączeń koenzymu A z resztami kwasów organicznych. Acetylokoenzym A potrzebny jest do syntezy kwasów tłuszczowych może pochodzić z rożnych przemian: rozpadu kwasów tłuszczowych(dekarboksylacja oksydacyjna), utleniania kwasu pirogronowego(uwalnia się wodór i dwu...

Zagadnienia na egzamin z podstaw genetyki

  • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
  • Genetyka
Pobrań: 511
Wyświetleń: 1834

PODSTAWY GENETYKI  – zagadnienia na egzamin 1) Ważniejsze osiągnięcia dla rozwoju genetyki  Teoria ewolucji Darwina – organizmy nie są statyczne i podlegają zmienności  Teoria komórkowa Schleigena i Schwanna – ciała wszystkich organizmów są zbudowane z  komórek podlegających podziałom  1931 – ...

Polski Slownik Enzymow

  • Uniwersytet Warszawski
  • Biochemia
Pobrań: 98
Wyświetleń: 805

b-561) EC 1.2.3. Z tlenem jako akceptorem - Oksydazy 1.2.3.1 Oksydaza aldehydowa 1.2.3.2...