Agencja zatrudnienia - strona 5

note /search

Czynności dwustronne administracji publicznej - wykłady

Pobrań: 7
Wyświetleń: 987

Z treści notatki dowiemy się więcej na takie tematy, jak: decentralizacja, zasady zawierania umów cywilno-prawnych, organizacje społeczne i ich relacja do administracji publicznej, ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Czynności dwustronne administracji publicznej zmiany w adm...

Ubezpieczenia społeczne - skrypt

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Ubezpieczenia społeczne
Pobrań: 1141
Wyświetleń: 4746

  1  Spis treści  Wykład 1 (3 X 2012r.)  5  Zabezpieczenie społ.  5  1.   Ubezpieczenia społ.  5  2.   Zaopatrzenie społ.  6  3.   Pomoc społ.  6  Wykład 2 (10 X 2012r.)  6  *Polit. społ.  7  Prawo międzynarodowe  7  Polityka prorodzinna  7   Polityka w kwestii zatrudnienia  7   Zakres przedmioto...

Prawo pracy - pytania egzaminacyjne

  • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • Prawo pracy i ubezpieczen spolecznych
Pobrań: 1337
Wyświetleń: 7455

Z lewego boku każdego pytania jest informacja, gdzie można odnaleźć odpowiedz - należy szukać w ksiażce pani prof. dr hab. Teresy Liszcz - Prawo pracy. W notatce porusza między innymi kwestie takie jak: ogólna charakterystyka prawa pracy, źródła prawa pracy, zasady prawa pracy, pojęcie i rodzaje st...

Strategie rozwoju gminy

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 455
Wyświetleń: 2877

POLSKA NARODOWE STRATEGICZNE RAMY ODNIESIENIA 2007-2013 wspierające wzrost gospodarczy i zatrudnienie NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI Dokument zaakceptowany decyzją Komisji Europejskiej zatwierdzającą pewne elementy Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia Ministerstwo Rozwoju Regionalnego WARSZAWA,...