IBM-TOKEN RING

Nasza ocena:

4
Pobrań: 14
Wyświetleń: 819
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
IBM-TOKEN RING - strona 1

Fragment notatki:


IBM - TOKEN RING Dane ogólne: Topologia: pierścień, z okablowaniem prowadzonym w układzie gwiazdy
Usuwanie ramek: source removal Strategia wprowadzania znacznika: single token, opcjonalnie - multiple token (IEEE 802.5i)
Szybkość transmisji: 4 Mbps lub 16 Mbps (wcześniejsze wersje standardu przewidywały też 1 Mbps)
Maksymalna długość ramki [HELD94]: 4500 B dla 4 Mbps, 18000 B dla 16 Mbps
Medium transmisyjne: różne rodzaje skrętek ekranowanych i nieekranowanych, a także światłowód.
Maksymalna ilość stacji: 260, ograniczona możliwością zapewnienia synchronizacji zegarów transmisyjnych we wszystkich stacjach. Niektóre typy mediów, o gorszych parametrach, dopuszczają dołączenie jedynie 72 stacji
Automatyczna rekonfiguracja - izolowanie stacji uszkodzonych
Stacja-monitor: wybierana automatycznie w wyniku rywalizacji adresów, każdorazowo przy starcie sieci oraz po wystąpieniu poważnego błędu
Opcjonalnie - możliwość stosowania 8 priorytetów ramek
Kodowanie transmisyjne: differential Manchester Kodowanie Differential Manchester: „0”- zmiana na początku i w środku bitu
„1” - zmiana tylko w środku bitu
J - element zaburzony, brak zmiany
K - element zaburzony, zmiana na początku bitu
Formaty ramek MAC w sieci IBM TOKEN RING Znacznik wolny od zajętego odróżnia wartość bitu T ( token ). Bit M. („monitor”) służy do usuwania ramki, która nie została usunięta przez stację nadającą. Bity PPP wyznaczają aktualny priorytet znacznika wolnego. Bity RRR umożliwiają rezerwację znacznika o podanym priorytecie. Elementy J i K są zaburzeniami kodu Manchester, wyróżniającymi ciąg startowy (SD) i końcowy (ED) znacznika i ramek. Bit I ( intermediate) oznacza, że ramka należy do ciągu ramek, nadawanego przy użyciu jednego znacznika. Bit E ( error) jest ustawiany przez każdą stację, która wykryje błąd (niezgodność wyniku kontroli nadmiarowej). Oktet FC ( frame control) określa, czy transmitowana ramka zawiera dane z wyższych warstw oprogramowania (FF=”01”), czy też to ramka służbowa zawiera dane z wyższych warstw oprogramowania (FF=”01”), czy też to ramka służbowa, konieczna do realizacji zadań utrzymaniowych warstwy MAC (FF=”00”). W tym drugim przypadku na kolejnych bitach Z zapisany jest kod typu ramki służbowej.
Adres stacji przeznaczenia (DA- destination ) i źródła (S.A.- source ) są sekwencjami 6-bajtowymi. Stosowanie dopuszczonych w standardzie IEEE 802.5 adresów 2-bajtowych w praktyce zanika.
Pole danych może zawierać w szczególności 0 bajtów. Górna granica długości pola danych określona jest pośrednio przez czas, po którym stacja musi „oddać” znacznik.
Czterobajtowe pole kontroli kodowej FCS (

(…)

… w szczególności 0 bajtów. Górna granica długości pola danych określona jest pośrednio przez czas, po którym stacja musi „oddać” znacznik.
Czterobajtowe pole kontroli kodowej FCS (Frame Check Sequence) umożliwia sprawdzenie poprawności przesyłanej ramki.
Pole FS (frame status) zawiera bity potwierdzenia A (adres rozpoznany) i C (ramka skopiowana). Bity te są powtórzone dwukrotnie, gdyż nie są objęte kontrolą kodową.
Zegar
Aktywny monitor zadaje szybkość transmisji za pomocą własnego generatora kwarcowego. Pozostałe stacje pierścienia pełnią rolę regeneratorów: odzyskują przebieg zegarowy z transmitowanego przebiegu danych za pomocą układów pętli fazowej PLL.
Z powodu analogowej natury sygnału transmitowanego w medium, rozpoznawanie jego zboczy jest niedoskonałe. Połączone łańcuchowo układy PLL wprowadzają drżenie fazy (jitter) , które powoduje, że chwilowa długość bitowa pierścienia może się zmieniać w zakresie +/-3 bitów przy szybkości transmisji 4 Mbps i maksymalnej ilości stacji równej 260. W stacji-monitorze (i tylko tam) włączony jest bufor (gwarantujący krążenie znacznika) o długości maksymalnej 30 bitów, z czego 24 przypada na długość znacznika, a 6 - na korygowanie chwilowej długości bitowej…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz