Hydrologia,Podział nauk o morzu

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 924
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Hydrologia,Podział nauk o morzu - strona 1

Fragment notatki:

Podział nauki o morzu. Geologia morza  – bada Ziemię na obrzeżach mórz i pod ich powierzchnią oraz procesy, które  ukształtowały baseny oceaniczne. Oceanografia fizyczna  – fizyczne parametry wody morskiej: temperatura, światło. Prądy,  fale, pływy. Przyczyny oraz dynamikę ruchu wód oceanicznych i wpływ topografii dna na  ruch wody. Wymianę energii i wilgoci i atmosferą. Chemia   morza   –   pochodzenie   oraz   skład   chemiczny   wody   morskiej   –   cykl   chemiczny  rozpuszczonych i zawieszonych substancji oraz ich związki ze środowiskiem zewnętrznym. Biologia   morza   –   nadanie   organizmów   żyjących   w   wodzie   ich   reprodukcję,   wzrost,  odżywianie, fizjologię i anatomie. A także to jak geologiczne, fizyczne i chemiczne procesy  wpływają   na   życie   w   morzu   oraz   to   jak   organizmy   żywe   wpływają   na   te   procesy.   Jak  środowisko   abiotyczne   wpływa   na   rozmieszczenie,   obfitość,   rozrost   i   śmiertelność  organizmów morskich. Potamologia     -   hydrologia   rzek,   dział   hydrologii   kontynentalnej   badający   ustrój  hydrologiczny rzek - teoria odpływu, - teoria procesów korytowych ( erozja, akumulacja, transport rumowiska), - bilans wodny zlewni, dorzecza. Limnografia   – hydrologia jezior, bada jeziora i otwarte zbiorniki wodne, włączając w to  zjawiska zachodzące w ich otoczeniu a mających wpływ na ustrój hydrologicznych jezior.  - bilans wodny jezior, - ustrój termiczny i lodowy, - cyrkulacja wody w jeziorze, - reżim światła, - sedymentacja i zanikanie jezior, - reżim hydrochemiczny. Paludologia  – hydrologia bagien, zajmuje się badaniem zjawisk fizycznych, procesów ruchu  wilgoci w bagnach i procesów wymiany wody między bagnem a otaczającym środowiskiem,  - bilans wodny bagien, - Filtracja wody w bagnach, - Parowanie i ustrój wodno-cieplny, - sieć hydrograficzna bagien.  Glacjologia  – hydrologia lodowców, zajmuje się ustrojem, dynamiką oraz oddziaływaniem  na otoczenie lodów naturalnych występujących na powierzchni Ziemi. Obiektami badań  glacjologii są lodowce górskie i lądolody . Krenologia  – hydrologia źródeł, nauka zajmująca się geologicznym i geomorfologicznym  warunkami występowania źródeł, sposobami ich zasilania, wydajnością, reżimem  chemicznym i termicznym. Kriologia  – hydrologia lodu, zajmuje się badaniem fizycznych, chemicznych i  mineralogicznych zmian wody w stałym stanie skupienia. Obiektami badań są lody  atmosferyczny, zlodzenia ladowe i morskie a także strefa wiecznej zmarzłości.  Chionologia (niwologia) – hydrologia śniegu zajmuje się badaniem dynamiki oraz  ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz