Homogenizacja kultury

Nasza ocena:

5
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1029
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Homogenizacja kultury  - strona 1

Fragment notatki:

Homogenizacja kultury - proces ujednolicania kultury na obszarze danego społeczeństwa, w wyniku mieszania się dwóch różnych kultur, charakteryzujący się tym, iż elementy kulturowe zaczynają się do siebie całkowicie upodabniać, np. zwyczaje, moda, sposób pisania artykułów w prasie, ich treści
itp. Zazwyczaj duży wpływ na homogenizacje kultury ma kultura dominująca, która w małej mierze przyswaja sobie elementy kulturowe z otoczenia, w którym dominuje, natomiast w znacznym stopniu wpływa na kształtowanie się kultur będących w jej zasięgu. Wobec homogenizacji przeciwstawne są ruchy
kontrkulturowe. Homogenizacji podlegają wzorce, świadomość, zachowania, wartości. Homogenizacja jest w dużym stopniu konsekwencją rozwoju masowej produkcji dóbr i umasowienia kultury symbolicznej oraz komercjalizacji świata.
Quasi-sąd, w teorii R. Ingardena zdanie na pozór twierdzące, wbrew pozorom odnoszące się jednak nie do obiektywnie istniejącej rzeczywistości, ale wyłącznie do przedmiotów i zjawisk występujących w dziele literackim. Nie służy poznaniu obiektywnej rzeczywistości, lecz kreowaniu wytworów wyobraźni i fantazji, świata odmiennego od realnego, posiadającego odrębny status ontologiczny.
REPORTER reportaż gatunek publicystyczno-lit., żywy opis prawdziwych wydarzeń,oparty na obserwacji autora, reportażysty. reporter dziennikarz-sprawozdawca, informujący o (lokalnych) wydarzeniach bieżących. 'reporterstwo' od łac. reportare 'odnosić; zawiadamiać'
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz