Historia Lowiectwa w Polsce - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 63
Wyświetleń: 875
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Historia Lowiectwa w Polsce - omówienie - strona 1 Historia Lowiectwa w Polsce - omówienie - strona 2

Fragment notatki:

Historia:
za Bolesława Chrobrego wydano zarządzenie dotyczące ochrony bobra
Zygmunt III Waza - zakaz polowania na tury; 1612 - padł ostatni tur
1773 rok - caryca Katarzyna II - nakaz chroniący łosia
W 1927 rok - unormowanie przepisów dotyczących łowiectwa
Organizacja łowiectwa w Polsce:
obowiązek myśliwych aby należeć do Polskiego Związku Łowieckiego
PZŁ zarząd główny w Warszawie
Regionalne zarządy PZŁ
Na czele PZŁ stoi prezes, ma dużo komisji, m. in. sędziowska
W poszczególnych regionach na czele stoi łowczy wojewódzki
Aby zostać pełnoprawnym myśliwym kandydat musi przejść szkolenie, które jest 2 - etapowe. Kandydat na myśliwego jest zobowiązany do obserwowania łowów i jazdę na akcję (staż około 1 roku). Po tym może przystąpić do kursów (biologia zwierząt łowczych, prawo łowieckie, znajomość broni itp.). po zdaniu egzaminu może posługiwać się bronią śrutową (strzela się do ptactwa i drobnej zwierzyny). Drugi etap - musi umieć rozróżniać wiek, płeć, kondycję zwierząt, BHP, strzelania itd. Po zdaniu egzaminu może polować na zwierzynę grubą.
Myśliwi są zrzeszani w Kołach Łowieckich, aby mogli polować muszą dzierżawić obwody.
Wyróżnia się 3 rodzaje obwodów:
obwody łowieckie dzierżawione (od gminy, umowa na 10 lat)
obwody łowieckie wyłączone
obwody łowieckie OHZ (Ośrodki Hodowli Zwierząt)
Granice obwodów łowieckich są zazwyczaj sztuczne, ale muszą być łatwe do zlokalizowania w terenie, np. granicą może być droga, tory, w lesie muszą być bardzo dokładnie opisane.
OHZ:
typowane i zatwierdzane w Ministerstwie
często hoduje się w nich bażanty, próbuje się zające itp. A potem wypuszcza do środowiska
prowadzi się badania naukowe
prowadzi się szkolenia dla myśliwych
Obwody szkolne:
przy szkołach, np. Technikum Leśnym w Białowieży
Obwody rządowe (chyba tylko z PRL):
w Arłamowie
Łańsk koło Olsztyna
Ogromne obwody, gdzie zwierzyna była tuczona
Typy obwodów wg. jakości:
polne (przewaga pól), co najmniej 80% pól w swoich granicach
leśne, co najmniej 55% lasów
górskie, co najmniej 90% góry
mieszane, np. bagienno - leśne
Obwody wg bogactwa (czy mają wody itp.):
bardzo dobre 42 i więcej
dobre 31 - 41
średnie 21 - 30
słabe 11 - 20
bardzo słabe 10 i mniej
Obwodem łowieckim nazywamy wydzieloną administracyjnie jednostkę gospodarczą stworzoną dla ułatwienia prowadzenia gospodarki łowieckiej, granice sztuczne ale łatwe do zlokalizowania.

(…)

… z 13.10.1995 roku:
ochrona, zachowanie różnorodności i gospodarowanie populacjami zwierząt łownych
ochrona i kształtowanie środowiska przyrodniczego na rzecz poprawy warunków bytowania zwierząt
uzyskanie możliwie wysokiej kondycji osobniczej i jakości trofeów oraz właściwej liczebności populacji poszczególnych gatunków zwierzyny przy zachowaniu równowagi środowiska przyrodniczego
spełnienie potrzeb społecznych w zakresie uprawnień myślistwa, kultywowania tradycji oraz krzewienia etyki i kultury łowieckiej
Polowanie:
tropienie, strzelanie z myśliwskiej broni palnej, łowienie sposobami dozwolonymi zwierzyny żywej
Łowienie zwierzyny przy pomocy ptaków łowczych przy zezwoleniu Ministra Środowiska
Kłusownictwo:
wejście w posiadanie zwierzyny w sposób nie będący polowaniem lub z naruszeniem warunków dopuszczalności polowania
Obwody łowieckie - gospodarowanie nimi przez myśliwych:
stanowiska łowieckie - ambony
muszą zapewnić wodopoje zwierzynie
muszą dbać o paśniki, dokarmianie zwierząt zimą, silosy - kiszonka, którą tworzy się na obwodzie łowieckim przez myśliwych
na wiosnę paśniki należy zwapnować i usunąć resztki pokarmu
muszą dbać aby zwierzyna nie zrobiła szkód, zakładanie osłon na drzewa chroniące…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz