Historia i granice Śląska

Nasza ocena:

5
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1400
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Historia i granice Śląska - strona 1 Historia i granice Śląska - strona 2 Historia i granice Śląska - strona 3

Fragment notatki:

Plewniak. Notatka składa się z 3 stron.
LITERATURA:
Walczak W. - „Dolny Śląsk”, część I Sudety, II Obszar Przedsudecki (tylko część fizyczna i podziały regionalne)
Walczak W. - Geomorfologia Polski, Tom I Sudety
Szczepankiewicz S. - Geomorfologia Polski, Tom II (rozdział o Nizinie Śląskiej)
Jahn - Monografie (Masyw Śnieżnika, Jaskinia Niedźwiedzia, Karkonosze)
Stupnicka - Geologia regionalna Polski
Migoń P. - Studia Geograficzne: Tom 66 (1997), Tom 70 (1998)
Kondracki - Geografia regionalna Polski
Nie istnieje pojęcie teoretyczno - administracyjne Śląska jako całości. Śląsk w przeszłości należał do Polski, Czech i Niemiec. Polacy myśląc o Śląsku mają na myśli Dolny i Górny Śląsk, Czesi - Śląsk Cieszyński, a Niemcy nie wyróżniają Śląska w ogóle Śląsk pojawił się na mapie Ptolemeusza w II w. n.e. (Silesia)
  Śląsk (wg słownika krajoznawczego) to kraina historyczna w dorzeczu górnej i środkowej Odry.  
Krainy historyczne, nie odpowiadają jednak regionom fizyczno-geograficznym. Granice krain fizyczno - geograficznych przebiegają u podnóża poszczególnych jednostek geologicznych. Granice krain historycznych wzdłuż wododziałów (linii grzbietowych). Kraina historyczna: czynnik etniczny - związany z osadnictwem, podłożem struktury społecznej czynnik polityczny - związany z ustrojem politycznym, co staje się podstawą do organizacji zasięgu terytorium czynnik kościelny Najbardziej stałym kryterium jest czynnik etniczny, a pozostałe dwa są zmienne.  
Pojęcie samej granicy też jest bardzo zmienne. Do XIII wieku granicą była strefa mieszanych wpływów, dopiero po XIII wieku stała się czymś linearnym.
  Etymologia nazwy „Śląsk” po raz pierwszy zajął się tym  Kromer (1512-89). Książka „Polonis” donosi, że Śląsk pochodzi od nazwy „złasić”, a Ślązaków nazywa się „zlazakami”.
Linde (autor pierwszego słownika języka polskiego, 1771-1847) - nazwa pochodzi od „ślazu”- coś wilgotnego, coś mokrego.
XIX wiek, S. Bandtke - nazwa pochodzi od rzeki Ślęży
Okres międzywojenny, Semkowicz, Rudnicki - nazwa pochodzi od „Ślęg” i „Ślęgnąć” - słota, wylew, wilgoć, bagnisko, niemiecka nazwa Ślęży - Lohe (wilgoć, bagniska)
Od plemienia Ślężan - ostateczna wersja
  HISTORIA ŚLĄSKA - wyróżniamy 7 okresów w dziejach Śląska;
  OKRES PRZEDDYNASTYCZNY Kilkanaście plemion, które nie tworzyły zwartego kompleksu państwowego. Dopiero w VII wieku (625 - 650) włączone zostały do państwa Samona (na styku Czech i Moraw). W IX wieku wszystkie te plemiona weszły w skład państwa Wielkomorawskiego. W 973 roku przyjęto chrześcijaństwo.


(…)

… na rejencję: opolską (Górny Śląsk i Śląsk Opolski), legnicką i wrocławską (Dolny Śląsk). Podział ten związany był ze zróżnicowaniem rozwoju gospodarczego. W rejencji opolskiej przeważał przemysł, a w pozostałych rolnictwo. Taki podział przetrwał do I wojny światowej, przy czym na początku XX wieku podzielono go na dwie prowincje Górny i Dolny Śląsk (względy gospodarcze). W wyniku trzech powstań śląskich i plebiscytu ¾ powierzchni przypadło Polsce, a ¼ Niemcom.
Po I w. ś. także konflikt polsko - czeski o Zaolzie. Czesi przy pomocy Anglików zajęli część Śląska Cieszyńskiego.
 
1938-45 - następowało niszczenie na siłę elementów polskości na tych ziemiach przez Niemców.
 
LATA PO 1945 r.- z obszaru politycznego Niemiec zniknęło pojęcie Śląska, Śląsk powrócił do Polski (wraz z Pomorzem Zachodnim i Mazurami)
 
1…
… państwa Wielkomorawskiego. W 973 roku przyjęto chrześcijaństwo.
 
OKRES ŚLĄSKA POLSKIEGO W roku 990 Mieszko I włączył ziemie śląskie do obszaru Polski. Wtedy to też Śląsk miał największą powierzchnię (jego skład wchodziła też Ziemia Lubuska). W 1249 Bolesław Rogatka wywołał wojnę domową na Śląsku. Wszedł on w układ z Brandenburgią, która zajęła Ziemię Lubuską w zamian za pomoc w wojnie.
 
OKRES ŚLĄSKA…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz