Grafika komupterowa-pytania i odpowiedzi

Nasza ocena:

3
Pobrań: 126
Wyświetleń: 840
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Grafika komupterowa-pytania i odpowiedzi - strona 1 Grafika komupterowa-pytania i odpowiedzi - strona 2 Grafika komupterowa-pytania i odpowiedzi - strona 3

Fragment notatki:

Pytania na koło z poprzednich lat:
1) Transformacje punktów z przestrzeni dwuwymiarowej we współrzędnych jednorodnych
A. Zapisuje się przy pomocy macierzy 2x3
B. Zapisuje się przy pomocy macierzy o wymiarze 3x3
C. Zapisuje się przy pomocy macierzy o wymiarze 2x2
2) Cztery punkty w przestrzeni trójwymiarowej
A. Zawsze określają jednoznacznie płaszczyznę
B. Mogą określać jednoznacznie płaszczyznę
C. Zawsze określają dwie różne płaszczyzny
3) Iloczyn wektorowy dwóch wektorów to
A. wektor
B. liczba będąca iloczynem długości mnożonych wektorów i sinusa kąta pomiędzy nimi
C. wektor, którego długość jest iloczynem długości mnożonych wektora i cosinua kąta pomiędzy
nimi
4) NURBS to
A. Algorytm obliczana przecięć wieloboków
B. Pewien typ powierzchni
C. Określenie specyficznej konstrukcji skanerów laserowych
5) Powierzchnia B-spline w przestrzeni trójwymiarowej jest określona przez
A. Dwa równania zawierające trzy parametry
B. Trzy równania zawierające dwa parametry
C. Równaniem uwikłanym B(x,y,z) = 0
6) Aby obrócić wielobok wokół jego wierzchołka o dany kąt należy
A. Wykonać transformację elementarną obrotu
B. Wykonać transformację przesunięcia i obrotu
C. Wykonać dwie transformację przesunięcia i jeden obrót
7) Elipsa wraz z brzegiem
A. Jest obszarem wypukłym
B. Nie jest obszarem wypukłym
C. Jest wypukła gdy odległość jej ognisk jest mniejsza od większej średnicy
8) Krzywa Hermite'a jest określona przez
A. Trzy punkty płaszczyzny
B. Dwa punkty przestrzeni trójwymiarowej
C. Kombinację ograniczeń i wielomianów bazy
9) Krzywa Beziera określona przez 3 punkty kontrolne jest opisana wielomianami stopnia
A. 3
B. 2
C. 4
10) Stopień wielomianów, które określają krzywą Beziera jest
A. Liczbą 3
B. Zależny od liczby punktów kontrolnych
C. Dowolny założony przy definiowaniu krzywej
11) Perspektywę klasyfikuje się jako jednopunktową, dwupunktową lub trzypunktową w oparciu o
A. Liczbę punktów zbieżności prostych rzutowania
B. Liczbę osi układu współrzędnych przecinających płaszczyznę rzutowania
C. Względną odległość punktu zbieżności od środka układu współrzędnych
12) Algorytm przeglądania linii służy do wypełniania

(…)

… współrzędnych przez przyjęcie wartości bezwzględnych
C. wprowadzić trzecią współrzędną
14) Krzywa Beziera w przestrzeni trójwymiarowej jest opisana
A. równaniem uwikłanym B(x,y,z) = 0
B. Układem trzech równań parametrycznych
C. wielomianem Bernsseina stopnia n=3
15. Iloczyn skalarny wektorów [0 1 1] i [1 0 1] wynosi
A. [1 0 1]
B. 1
C. 0
16. Sfera w przestrzeni euklidesowej trójwymiarowej to
A. powierzchnia…
…. podzieleniu współczynników przez odpowiednie liczby i zaokrągleniu.
C. zaokrągleniu współczynników do najbliższej liczby całkowitej.
53. Krzywa Beziera jest opisana
A. wielomianem Bernsteina stopnia n = 3
B. równaniem parametrycznym
C. równaniem dwukwadratowym
54. Perspektywa dwupunktowa występuje gdy
A. dwie osie układu współrzędnych przecinają rzutnię.
B. następuje dwukrotne skrócenie odcinków równoległych…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz