Gospodarka narodowa

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1778
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Gospodarka narodowa - strona 1

Fragment notatki:

Jej treść porusza takie tematy, jak: struktura i funkcjonowanie gospodarki narodowej, towar, cena, pieniądz, struktura i funkcjonowanie gospodarki narodowej.

Struktura i funkcjonowanie Gospodarki Narodowej.
1. Powstanie, rozwój i ogólna charakterystyka gospodarki budynkowej
2. Podstawowe elementy gospodarki rynkowej
3. Towar
4. Cena
5. Pieniądz
6. Rynek
7. Podstawowe mechanizmy rynku - ich istota i funkcjonowanie
8. Popyt
9. Podaż
10. Konkurencja
11. Podstawy funkcjonowania gospodarki rynkowej
12. System pieniężno-finansowy gospodarki rynkowej
13. Polityka pieniężna państwa
Element gospodarki wolnorynkowej to wpływ państwa i wytwarzanie.
Gospodarka planowa
Gospodarka wolnorynkowa (państwo w ogóle się nie wtrąca do gospodarki) jest to model zbyt wyidealizowany
W różnych państwach udział państwa jest różny dla różnych dziedzin gospodarki
Zbyt duży udział państwa powoduje złe działanie mechanizmów rynkowych.
Wady gospodarki wolnorynkowej:
„produkcja” bezrobocia
dokonuje w sposób niesprawiedliwy podziału majątku
nie może sobie poradzić z zaburzeniami koniunkturalnymi
Gospodarkę wolnorynkową poprzedzała gospodarka naturalna - produkcja tylko dla swoich potrzeb
W wyniku społecznego podziału pracy powstały nadwyżki (specjalizacja) „ masowe zjawiska wymiany nadwyżek”.
Kategorie gospodarki wolnorynkowej:
Towar
Cena
Pieniądz
Rynek
TOWAR
Wartość użytkowa
- zdolność do zaspokojenia jakiejś potrzeby
Wartość wymienna:
- proporcja w jakiej dany towar jest wymieniany na inny
Wartość wymienna:
Szkoła klasyczna
W. Ricardo, A. Smiss
Szkoła subiektywna
Na wartość składają się nakłady pracy potrzebne do jego produkcji oraz warunki podaży i popytu
Podstawą wartości wymiennej towaru jest jego wartość subiektywna (subiektywna ocena wartości towaru)
CENA
Wartość towaru wyrażona w pieniądzu
Gospodarka rynkowa - mechanizm rynkowy (zależność między podażą a popytem)
Wolnorynkowe - brak ingerencji państwa
Administracyjne
Funkcje cen:
informacyjna (nośnik wielu informacji do podejmowania decyzji)
dystrybucyjna (rozdzielcza z bilansującą) - tak aby nie było nadwyżek ani braku.
stymulacyjna ceny skłaniają producentów i konsumentów do podporządkowania się prawom rynku
redystrybucyjna - zawyżanie cen (monopoliści)
PIENIĄDZ
powszechny ekwiwalent towarów
Funkcje pieniądza:
miernik wartości (wyraża wartość towaru)
uczestniczy w wymianie międzytowarowej (środek wymiany)
W funkcji środka płatniczego pieniądz służy do spłaty długów
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz