Fizyka-Testy 4

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 665
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Fizyka-Testy 4 - strona 1 Fizyka-Testy 4 - strona 2 Fizyka-Testy 4 - strona 3

Fragment notatki:

1 Która z podanych jest jednostką natę enia pola elektrycznego: kgm2/Cs2, Nm/C, kgm/Cs,
Cm2/s, N/C
2.Wyjaśnić, dlaczego naładowana kulka zawieszona na nitce będzie odchylać się w stronę
metalowej uziemionej pionowej płaszczyzny
3. Dlaczego w metalu natę enie pola elektrycznego zawsze wynosi 0? Wyjaśnić co się dzieje
gdy metal jest w zewnętrznym polu elektrycznym wytwarzanym np. przez punktowy ładunek,
i co się dzieje gdy naładujemy kawałek metalu.
4 Dlaczego umieszczenie naładowanych elementów obwodu elektrycznego w metalowym
uziemionym pudełku powoduje, e pole elektryczne wytwarzane przez te elementy nie
wydostaje się z pudełka?.
5. W doświadczeniu obserwowaliśmy, e po zbli eniu naładowanej pałeczki ebonitowej do
jednej z dwu zetkniętych ze sobą połówek metalowego walca elektroskop wykazywał
pojawianie się ładunku na końcach obu części walca. Ładunek ten znikał, jeśli odsuwaliśmy
pałeczkę. Dlaczego? Po zbli eniu pałeczki rozsunięto obie połówki walca. Co wskazał wtedy
elektroskop i dlaczego?
6. Jaka jest maksymalna i minimalna wartość energii potencjalnej dipola elektrycznego. Co
będzie się działo z energią potencjalną dipola w sytuacji na rys?
7. Obliczyć moment dipolowy cząsteczki wody (posłu yć się informacjami o budowie tej
cząsteczki). Jaki maksymalny moment siły będzie działać na tę cząsteczkę w polu
elektrycznym wytworzonym przez kondensator płaski naładowany do napięcia 10 V, jeśli
odległość między okładkami wynosi 1 cm?
8. Obliczyć potencjał i natę enie pola elektrycznego w punkcie P jeśli Q=2 C
9. Jaka siła działa na ładunek elektryczny q umieszczony w środku okręgu naładowanego
ładunkiem Q równomiernie rozmeszczonym na jego obwodzie? Jaka jest energia potencjalna
tego ładunku?
10. Narysować wykres zale ności natę enia pola elektrycznego wokół i wewnątrz metalowej
kuli naładowanej ładunkiem Q. Jaka jest maksymalna wartość natę enia pola?
11. Jaka jest jednostka przenikalności elektrycznej pró ni εo ? W jakich jednostkach wyra ana
jest względna przenikalność dielektryczna ε?
12. Dlaczego natę enie pola eletrycznego w dielektryku umieszczonym w zewnętrzym polu
elektrycznym jest mniejsze? Posługując się tablicami stałych dielektrycznych obliczyć jaką
wartość będzie miało pole elektryczne w wodzie, wsoli kuchennej i w krzemie jeśli
Ezewn.=100V/cm
13. Pokazać e pole elektryczne w otoczeniu ładunku punktowego ma taka samą postać, jeśli
obliczyć je z prawa Coulomba i z prawa Gaussa.
14. Wyjaśnić, dlaczego natę enie pola elektrycznego wytworzonego pomiędzy dwoma
du ymi naładowanymi ró noimienie płytami jest dwa większe od pola wytwarzanego przez
pojedynczą płytę?
15. Naszkicować rozkład pola elektrycznego wytwarzanego przez: naładowaną dodatnio
kulę, naładowaną ujemnie powierzchnię, dipol elektryczny.
16. Dodatnio naładowana cząstka porusza się między punktami A,B.C w polu elektrycznym.
W punkcie A jej prędkość wynosi 0. Wiemy, e potencjały VAVBVC. Jakim ruchem i w
jakim kierunku będzie poruszać się cząstka?
17. Obliczyć potencjał ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz