Finanse i bankowość system budzetowy

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 336
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Finanse i bankowość  system budzetowy - strona 1

Fragment notatki:

System Budżetowy
System budżetowy - jest to całokształt struktura organizacyjnych, norm prawnych i urządzeń planistycznych regulujących funkcjonowanie budżetu państwa.
Budżet państwa - używamy w 4 znaczeniach:
1.) Budżet jako plan finansowy państwa. Plan budżetowy jest bilansowym zestawieniem dochodów i wydatków państwa.
2.) Budżet jako zasób środków pieniężnych rozdzielanych przez państwo. Można zatem określić jako scentralizowany fundusz pieniężny.
3.) Budżet jako akt normatywny uchwalony przez sejm w formie ustawy dający państwu prawo do gromadzenia i rozliczania środków pieniężnych według zasad planu.
4.) Budżet jako narzędzie, metoda realizacji określonej polityki społeczno-ekonomicznej państwa.
Ewolucja:
1.) Skarbiec
2.) Skarb państwa. (rozdzielanie skarbu). *- prowadzenie stałego zasilania skarbu *- administracja skarbu państwa (ministerstwo finansów lub zarząd skarbu) *- gromadzenie środków na potrzeby gosp. publicznej *- udzielanie lub zaciąganie pożyczek
3.) Budżet państwa (w związku z powstaniem własności publicznej i oddzielenie jej od majątku panującego.
Ewolucja budżetu ( w Polsce I budżet pojawił się w 1768r.)
I etap: Ustanowienie dochodów i wydatków publicznych
II etap: Uchwalenie w parlamencie aktu prawnego wymagającego rozliczenia
Pojęcie Klasyfikacja Budżetowa
A) Cele klasyfikacji budżetowej
1) Cele poznawcze - stwarzają konieczność ustalenia pochodzenia środków stanowiących dochody budżetowe oraz sposób wydatkowania tych środków.
2) Cele informacyjne - ustalenia wielkości struktury dochodów i wydatków w języku który jest jasny dla wykonawców budżetu jak i dla organów kontrolnych.
3) Cele operatywne - wynikają z konieczności zaplanowania budżetu oraz jego relizacji nie tylko w kwotach globalnych ale cząstkowych.
4) Cele prawne - wynikają z potrzeby ustalenia praw i obowiązków dotyczących wykonawców budżetu.
B) Wew. i zew. funkcje klasyfikacji budżetowej
1) Funkcje zewnętrzne.
a) funkcja programowa - pozwala na podstawie określonego podziału i struktury zadań określić działalność rządu
b) funkcja koordynacyjna - oznacza możliwość powiązania gospodarki publicznej z całością gospodarki i wmontowaniem w ogół zadań gospodarczych tych które zostały powierzone budżetowi
2) Funkcje wewnętrzne
a) funkcja prawna - określa uprawnienia właściwych organów do gromadzenia i wydatkowania dochodów budżetowych
b) funkcja regulacyjna - pozwala na przesuwanie środków pomiędzy poszczególnymi podmiotami, określając w ten sposób np. poziom funduszu nabywczego.
c) funkcja porównawcza - wskazuje na konieczność stworzenia warunków formalnych do przeprowadzenia zestawień dochodów i wydatków w czasie.


(…)

…, inne przelewy, przelewy na rzecz zagranicy.
* wydatki kapitałowe ® transfery kapitałowe, pożyczki ? w kraju, na rzecz zagranicy.
2) Z kolei zgodnie z kryterium funkcjonalnym występuje podział wydatków na:
* usługi o charakterze ogólnym ® zarząd ogólny, obrona, wymiar sprawiedliwości i porządek publiczny
* usługi o charakterze kolektywnym ® drogi kołowe i wodne, walka z pożarami i zanieczyszczeniami wód
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz