Filozofia z elementami logiki

note /search

Filozofia - granice poznania, wiedza, prawda...

  • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
  • Filozofia z elementami logiki
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

Pytanie o granice poznania: – czy podmiot poznający może w akcie poznannia wyjść poza siebie, czy może przekroczyć własne granice : mamy jakieś ja, podmiot poznający: bez niego poznanie nie istnieje ALE podczas czynności poznawczych zwracamy się do świata zewnętrznego – przedmiot transcendentny ...