Eutrofizacja, Zanieczyszczenia, Monitoring wód

Nasza ocena:

3
Pobrań: 56
Wyświetleń: 3871
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Eutrofizacja, Zanieczyszczenia, Monitoring wód - strona 1

Fragment notatki:

Ma objętość 1 strona.
Notatka zawiera skróty myślowe pewnego studenta, który jednakowoż wszystko świetnie wyjaśnia, tworzy związki przyczynowo skutkowe, a wszystko zdaje się nie być chaotyczne tylko zamierzone. Treść oczywiście kręci się wokół eutrofizacji, zanieczyszczenia, monitoringu wód.

Eutrofizacja o zbyt duży przyrost masy w stosunku do organizmów(bakterii) i czynników powodujących trawienie, powstają: ozon, siarkowodór, kwas masłowy.
Napięcie powierzchnie wody (72,5 N/m) to praca jaka należy wykonać by zwiększyć powierzchnię cieczy o 1 jednostkę , energia przypadająca na jednostkę powierzchni [J/m2], siła na długość [N/m]
3 strefy w zbiornikach: 1.aerobowa (dużo O): wykazuje bardzo dobre napowietrzenie więc wszystkie znajdujące się w wodzie zanieczyszczenia muszą występować na najwyższym stopniu utlenienia (górne warstwy zbiorników). 2. przejściowa (brak tlenu, warunki redukcyjne): zanieczyszczenia są redukowane do węglowodorów prostych nasyconych najczęściej do metali, jeśli występują siarczany(III) to do siarkowodoru, na dnie rzeki, w komorach fermentacyjnych, przewodach sieci kanalizacyjnej, stopień tlenu ulega zmniejszeniu od góry do dołu (od powierzchni tlenu do strefy anaerobowej). 3.Anaerobowa. Związek refrakcyjny: sus która nie podlega przechodzeniu w zw. proste organiczne i nie pod wpływem światła czy wilgoci. Zmiany mogą zachodzić tylko pod wpł. specjalnie dobranych parametrów przez człowieka.
Zanieczyszczenia: gazy rozpuszczające się w wodach; jeśli w pobliżu nie ma fabryk, to w wodach pow. skład gazów jest zbliżony do zawartego w powietrzu; jednak zanieczyszczenia pochodzące z reakcji między wodami w zbiornikach a skałami (siarkowodór, azot)
Klasy czystości wód: I o bardzo dobrej jakości: spełniają wymagania określone do wykorzystania ich do zaopatrzenia ludzi w wodę pitną. Wskaźniki tych wód nie wskazują (nie mogą) na żadne z antropogenicznych zanieczyszczeń (bez oczyszczania przeznaczone do spożycia), 1a są kształtowane przez naturalne procesy zachodzące w warstwie wodonośnej (kompleksowania, destylacji, roztwarzania). II: wody w których przekroczone są wskaźniki dotycząc gł. Fe i Mn; natomiast jeśli wskaźniki biologiczne są wyzerowane, to bez oczyszczania można ja użyć do picia. III spełniają wymogi wykorzystania do celów gospodarczych, ale pod warunkiem ich mechanicznego i biologicznego oczyszczenia (zanieczyszczenia antropogeniczne) IV wody o niezadowalającej jakości, przekroczone parametry biolog. zarówno po względem jakościowym jak i ilościowym. Charakteryzują się ograniczoną możliwością samooczyszczania, nie nadają się do gospod wykorzystania; Ew po biol, mech i chem oczyszczeniu. V wody złej jakości. Pod żadnym względem nie spełniaja warunków przeznaczenia ich do wykorzystania przez ludność. Zawierają rozwinięte życie biologiczne (glony, drobotwórcze bakterie, grzyby, pleśnie).
Monitoring wód: 1. diagnostyczny: kontrola wskaźników jakości wody co najmniej raz na m-c jeśli chodzi o parametry chem, bilans lenowy, wskaźniki mikrobiologiczne. 1 raz na kwartał kontroluje się zawartość metali (gł ciężkich); 1 raz na rok- diagnostyka w odnieś do zanieczyszcz przemysłowych lub wskazanych przez stacje epidemiologiczną wskaźn p biolog ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz