Elementy systemu projektowania inżynierskiego

Nasza ocena:

3
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1274
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Elementy systemu projektowania inżynierskiego - strona 1 Elementy systemu projektowania inżynierskiego - strona 2

Fragment notatki:

Elementy systemu projektowania inżynierskiego
Przez system rozumiemy zespół obiektów wraz z relacjami istniejącymi między tymi
obiektami oraz między ich własnościami. Traktowanie przedmiotu projektowania jako
systemu jest pożądane, chociaż niekoniecznie wówczas, gdy projektowanie dotyczy prostych
składników. Największe trudności projektowe stwarzają tzw. systemy wielkie. Uznanie
systemu za wielki jest umowne. Rozmiar systemu wyrażony jest liczbą składników, czy też
przestrzenią zajmowaną przez system, nie zawsze stanowi kryterium wystarczające. Zwykle
bierze się również pod uwagę złożoność systemu. Ten sam system można traktować z
jednego punktu widzenia jako wielki, z innego zaś za niemający charakteru wielkiego.
Pojęcie systemu wielkiego jest więc umowne i może objąć systemy o bardzo różnej liczbie
składników i różnym stopniu złożoności struktury ( pod pojęciem struktury przedmiotu
rozumiemy tu jego konfiguracje tj. wzajemne ułożenie i położenie jego składników. Systemy
rzeczywiste nie są odizolowane od otoczenia, a zatem każdy system rzeczywisty w naszym
świecie wchodzi w skład jeszcze większego od niego, przy czym, albo ten nad system , albo
nad system nad systemu bywa systemem wielkim (np. –odział –kopalnia). Zbiór wszystkich
obiektów nie należących do systemu, których własności oddziałują na system i zarazem
ulegają zmianie pod wpływem działanie tego systemu, będziemy nazywali otoczeniem.
Określenie granicy między systemem a otoczeniem jest często bardzo trudne. Otoczenie
często determinuje system. Składa się ono zwykle z innych systemów o określonej strukturze
i właściwych mu procesów. Systemy wchodzące w skład otoczenia, a wpływające i reagujące
na rozważany przez nas system, tworzą jego otoczenie bezpośrednie, pozostałe zaś
dostosowaniem (tj. stopniem integracji) systemu z otoczeniem. Przy takim dopasowaniu może
zachodzić potrzeba kompromisu. Projektant musi zawsze rozpatrywać zbiór
przedmiotów(obiektów), które są interesujące i wchodzą do zestawu: system – otoczenie.
2.
Zasady projektowania.
1) Zasada rozpoznania potrzeby (projektowanie wymaga pełnego zrozumienia potrzeby i
sformułowania jej odpowiednio do celów projektowych).
2) Zasada niezbędnej pewności projektowej (należy tak wykonać proces projektowania,
aby najskuteczniejszą drogę przejść od stanu niepewności do stanu niezbędnej
pewności).
3) Zasada realizowalności (wytwory projektowania muszą spełniać warunki
realizowalności fizycznej, ekonomicznej i finansowej).
4) Zasada jedności funkcji, konstrukcji i formy (projekty powinny spełniać warunek
harmonizowania funkcji, konstrukcji i formy).
5) Zasada elastyczności (projektowanie powinno dążyć do takich rozwiązań, które
mogłyby dostosować się czasie zmian otoczenia oraz spełniać zadania zmieniające się
wraz ze zmianą celów).
6) Zasada równomiernego zużycia składników systemu (czasokresy zużywania się
składników systemu powinny być wzajemnie zharmonizowane).
7) Zasada wiodącej roli syntezy ( w procesie projektowania synteza ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz