elementy stabilizacyjne - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 56
Wyświetleń: 826
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
elementy stabilizacyjne - omówienie - strona 1 elementy stabilizacyjne - omówienie - strona 2 elementy stabilizacyjne - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

Wydział Elektroniki Politechniki Wrocławskiej
Laboratorium Przyrządów Półprzewodnikowych
Wykonał Grupa -
Ćw. nr 3
Prowadzący Elementy stabilizacyjne
Data wykonania Data oddania Ocena WYKAZ PRZYRZĄDÓW :
Multimetr cyfrowy 1321
Multimetr cyfrowy V562
Zasilacz stabilizowany P317
Dioda BZP 630 C9V1:
UZ = 8,5 ÷ 9,6 [ V ]
IZ = 5 [ mA ]
Pa = 0,25 [ W ]
PRZEBIEG ĆWICZENIA :
1. Maksymalny prąd diody w kierunku zaporowym IZmax
Z parametrów diody obliczmy maksymalny prąd jaki może płynąć przez diodę (IZmax):
Wartość tego prądu wynosi: 2. Charakterystyka prądowo - napięciowa diody Zenera
Charakterystykę I = f(U) diody Zenera wykonujemy metodą techniczną punkt po punkcie, wykorzystując układ po­prawnie mierzonego napięcia. Zasilacz stabilizowany pełni funkcję źródła prądowego.
Rys. 1. Schemat do wyznaczania charakterystyki prądowo - napięciowej diody Zenera metodą techniczną
Tabela pomiarowa:
I [mA]
U [V]
0,0030
3,32
0,0040
4,07
0,0070
6,49
0,0087
8,09
0,0145
9,03
0,0632
9,20
0,3680
9,25
1,9700
9,20
2,5000
9,21
9,7000
9,28
14,800
9,29
19,800
9,30
24,340
9,24
24,800
9,30
29,900
9,29
3. Rezystancja dynamiczna rz
Wartość rezystancji dynamicznej rz możemy obliczyć na podstawie charakterystyki diody, wykorzystując wzór:
.
Przyjmując UZmax = 9,30 V; UZmin = 9,20 V; IZmax = 24,473 mA; IZmin = 0,0632 mA otrzymujemy:
Zatem ostatecznie rz = 4,1Ω
4. Pomiar współczynnika stabilizacji w układzie prostego stabilizatora
Aby zaprojektować stabilizator przyjmujemy następujące założenia:
Uwe = 16 V; ΔUwe = 1,6 V; R0 = 10 kΩ,
Rys. 2. Schemat do wyznaczania współczynnika stabilizacji

(…)

… z uproszczenia wzoru w postaci .
Zatem wzór na współczynnik stabilizacji k ma postać:
.
Podstawiając dane liczbowe otrzymujemy:
Współczynnik stabilizacji definiowany jest również jako stosunek względnej zmiany napięcia wyjściowego do względ­nej zmiany napięcia wejściowego, czyli:
Podstawiając dane liczbowe z tabeli otrzymujemy:
WNIOSKI I UWAGI:
- 1 -

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz