Ekonomia-Test 3

Nasza ocena:

3
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1057
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ekonomia-Test 3 - strona 1 Ekonomia-Test 3 - strona 2

Fragment notatki:

TEST 3
1. Według ekonomistów neoklasycznych:
a) najważniejszym czynnikiem produkcji jest ziemia,
b) najważniejszym czynnikiem produkcji jest kapitał,
c) między poszczególnymi czynnikami produkcji istnieje ścisła współzależność,
d) wszystkie powyższe odpowiedzi są błędne.
2. J. M. Keynes zalecał stymulowanie globalnego popytu m.in. przez:
a) podnoszenie stopy procentowej,
b) likwidację świadczeń socjalnych,
c) inwestycje finansowe z długu publicznego,
d) wszystkie instrumenty wymienione w punktach (a), (b) i (c).
3. Według neokeynesistów polityka stabilizacyjna rządu powinna być oparta przede wszystkim na:
a) instrumentach polityki pieniężnej,
b) tanich kredytach dla konsumentów,
c) instrumentach polityki fiskalnej,
d) tanich kredytów dla przedsiębiorców.
4. M. Kalecki zaliczany jest do:
a) monetarystów,
b) neoklasyków,
c) neokeynesistów,
d) postkeynesistów.
5. Inflacja w okresie długim jest, zdaniem monetarystów, zjawiskiem:
a) z którym nie ma sensu walczyć,
b) wyłącznie pieniężnym,
c) które należy zwalczać głównie przez odpowiednią politykę fiskalną,
d) żadna z powyższych odpowiedzi nie jest dobra.
6. Założenie pełnej elastyczności rynków oznacza, że:
a) elastyczność wszystkich rynków jest większa od zera,
b) elastyczność rynku ziemi i kapitału jest równa jedności, a pracy większa od
jedności,
c) wszelkie stany nierównowagi są niemal natychmiast likwidowane,
d) wszystkie powyższe odpowiedzi są błędne.
7. Zgodnie z hipotezą oczekiwań adaptacyjnych ludzie przewidują zjawiska przyszłe
głównie na podstawie:
a) przebiegu debat w parlamencie,
b) lektury podręczników ekonomii,
c) intuicji,
d) przebiegu danego zjawiska w przeszłości.
8. W świetle hipotezy racjonalnych oczekiwań błędne prognozy dotyczące przyszłości mogą być jedynie wynikiem:
a) całkowitej niewiary w rynek,
b) całkowitej ignorancji,
c) wydarzeń całkowicie nieoczekiwanych (szoków zewnętrznych),
d) żadna z powyższych odpowiedzi nie jest dobra.
9. Przedstawiciele szkoły neoaustriackiej twierdzą, że:
a) gospodarka rynkowa cierpi na chroniczny brak popytu,
b) państwo winno dbać o wzrost gospodarczy,


(…)

…, że:
a) gospodarka rynkowa cierpi na chroniczny brak popytu,
b) państwo winno dbać o wzrost gospodarczy,
c) rynek nie zapewnia dobrej alokacji zasobów,
d) państwo nie jest w stanie zastąpić rynku jako mechanizmu alokacji zasobów
gospodarczych.
10. Według przedstawicieli teorii wyboru publicznego:
a) zachowania polityków wynikają z ich szczególnej misji w społeczeństwie,
b) państwo jest z definicji instytucją…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz