Ekonomia - podstawowe zagadnienia - PKB

Nasza ocena:

4
Pobrań: 28
Wyświetleń: 686
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ekonomia - podstawowe zagadnienia - PKB - strona 1

Fragment notatki:

PKB - wartość PKB przypadająca na jednego mieszkańca w kraju. Produkt Krajowy Brutto, pojęcie ekonomiczne oznaczające jeden z podstawowych mierników dochodu narodowego stosowanych w rachunkach narodowych. PKB pokazuje zagregowaną wartość dóbr i usług finalnych wytworzonych na terenie danego kraju w określonej jednostce czasu (najczęściej w ciągu roku). Kryterium geograficzne jest jedyne i rozstrzygaące. Nie ma znaczenia pochodzenie kapitału, własnoość przedsiębiorców itp. Największa gospodarka świata jest w Stanach Zjednoczonych- uwzględniając PKB nominalny.
50% przeciętna wartość w Polsce w stosunku do UE, przed wstąpieniem do UE było 44%
27 państw należy do Unii Europejskiej. Badania i rozwój w Polsce 0,6-0,7% PKB Stany Zjednoczone 2-3% PKB (od innej kwoty)
ok. 2,5 mld $- przychód, obrót największego przedsiębiorstwa na świecie wielkość bezrobocia w Polsce- 2mln ludzi
Stopa bezrobocia- stosunek liczby bezrobotnych do zasobów siły roboczej w Polsce 14%, w Hiszpanii 20%
PKB na jednego obywatela w wojewodztwie kujawsko-pomorskim 90% Pomiędzy najbogatszym a najbiedniejszym województwem 35% różnicy
Gospodarowanie- zarządzanie zasobami
Zasoby: -ludzkie -finanse -rzeczowe -surowce naturalne -prawa autorskie -czas
Konsumpcja- zużywanie dóbr w celu zaspokajania potrzeb.
Bezpośrednia- przedmiotem są dobra konsumpcyjne, które dzielą siię na dobra jednorazowej konsumpcji (np. zeszyt), trwałej (samochód, meble)
Posrednia- dobra inwestycyjne,ktore dzielą się na trwałe (podlegają amortyzacji), obrotowe (nie podlegają amortyzacji)
Aby mogła odbyć się konsumpcja, musi nastąpić produkcja
Podział gospodarowania: elementy procesu gospodarowania: -produkcji -podziału -wymiany
Towar- produkt pracy ludzkiej, który zaspokaja potrzeby ludzkie. Produkt, który ma wartość użytkową oraz musi mieć cenę, jest przeznaczony do wymiany.
Cena- pieniężny wyraz wartości wymiany towaru. Zależy od popytu, częstotliwości występowania i importu.
Rynek- relacje między kupującym a sprzedającym. Zetknięcie się popytu i sprzedaży
Kategorie rynkowe: towar, cena, popyt, podaż
Popyt- zapotrzebowanie na dobra i usługi w określonym czasie, na określonym rynku, po określonej cenie
Podaż- oferowane dobra i usługi w danym czasie i cenie
Klasyfikacja rynku: globalny, pierwotny i wtórny, konsumpcyjny i inwestycyjny, lokalny i międzynarodowy, dóbr i usług, finansowy, pracy.
Szara strefa=ciemny rynek- nielegalny obrót
monopol- wyłączność na dany rodzaj działalności.

(…)

… na dany rodzaj działalności. Jeden z największych monopoli na świecie OPEK- wydobywanie ropy naftowej
pieniądz- sluzy do wymiany
Rodzaje pieniądza: elektroniczny (karta płatnicza), symboliczny (moneta, bilon), umowny (akcje, obligacje)
Denominacja- zmiana wartości nominalnej
Racjonalne gospodarowanie- podmiot dokonuje takiej alokacji ograniczonych zasobów, ktore optymalizują korzyści jakie z tego czerpie. Do racjonalnego gospodarowania zmusza rzadkość zasobów i dóbr dostępnych w gospodarce. Warunkiem racjonalnego gospodarowania jest możliwość wyboru pomiędzy różnymi wariantami rozwiązań a także sprecyzowane kryteria wyboru. Zasada wydajności Zasada oszczędności
Reprodukcja- ponowne wyprodukowanie rozszerzona prosta zwężona
Prawo Kopernika-Greshama- zasada mówiąca, że jeśli jednocześnie istnieją dwa rodzaje…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz